Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAB Stochastické analýzy finančných trhov / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 2. ABC Math analysis of informational factors affecting state fiscal policy in short-term development prediction / Gabriel Okasa, Mária Bohdalová
  In: Agile information Business : Exploring Managerial Implications. - ISBN 978-981-10-3357-5. - Singapore : Springer Nature, 2018. - S. 43-92
 3. ABC Capturing and analyzing information on fiscal policy of EU countries / Dominika Holubjaková, Mária Bohdalová
  In: Agile information Business : Exploring Managerial Implications. - ISBN 978-981-10-3357-5. - Singapore : Springer Nature, 2018. - S. 1-42
 4. ABC Business information consideration for labour market study of the Slovak republik / Eva Kurdyová, Mária Bohdalová
  In: Agile information Business : Exploring Managerial Implications. - ISBN 978-981-10-3357-5. - Singapore : Springer Nature, 2018. - S. 93-112
 5. ADE Managing risk in forward euro exposure / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Research Journal of Economics, Business and ICT. - Vol. 4 , No. 1 (2011), s. 10-13
 6. ADE The impacts of Brexit on European equity markets / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Financial assets and investing. - vol. 8, no. 2 (2017), s. 5-18 [online]
 7. ADE Portfolio optimization and sharpe ratio based on copula approach / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Research Journal of Economics, Business and ICT. - Vol. 6 (2012), s. 6-10
 8. ADE Portfolio optimization using copulas / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Global business and economics anthology,. - Vol. 2, (2012), s. 120-126
 9. ADE Comparison of the European Union, Spain and Switzerland gender inequality in employment by education attainment / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: Journal of human resources management research. - Vol. 2017, art. ID 117303, (2017), nestr. [16 str.]
 10. ADE The identification of key market risk factors for a portfolio of EU bonds / Mária Bohdalová, Michal Jr. Greguš
  In: Global business and economics anthology,. - Vol. 2, Iss. 2 (2011), s. 470-477
 11. ADE Influence of the last occupations of the unemployment on gender inequality: evidence from Spain, Switzerland and the European Union / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: Research in economics and business: Central and Eastern Europe. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 29-54
 12. ADE Fractal Analysis of Forward Exchange Rates / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Acta Polytechnica Hungarica. - Vol. 7, Iss 4 (2010), s. 57-69
 13. ADE Duration of unemployment and gender inequality evidence from the European Union, Spain and Switzerland / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: Journal of organizational management studies [elektronický dokument]. - Roč. 2018 (2018), s. 1-11 [online]
 14. ADE Granger causality from a different viewpoint / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová
  In: Informační bulletin České statistické společnosti. - Roč. 27, č. 2 (2016), s. 23-28
 15. ADF Simulations of the correlated financial risk factors / Maria Bohdalová, Ľudomír Šlahor
  In: Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics. - Roč. 4, č. 1 (2008), s. 89-97
 16. ADF VaR analýza EU štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie = EU Government bonds VaR analysis with PCA Monte Carlo simulation / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 8, č. 1 (2012), s. 68-74
 17. ADF Financial time series and chaos / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. [1-9]
 18. ADF Časové rady a kauzalita / Oľga Nánásiová, Martin Kalina, Mária Bohdalová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 4, č. 7 (2008), s. 86-89
 19. ADF Regionálna typizácia výskytu minimálnych priemerných denných prietokov na Slovensku / Andrea Števková ...[et al.]
  In: Acta Hydrologica Slovaca. - Roč. 11, č. 1 (2010), s. 36-45
 20. ADF Využitie metódy radiálnych bázických funkcií na interpoláciu škálovacích exponentov krátkodobých dažďov na Slovensku / Silvia Kohnová... [et al.]
  In: Acta Hydrologica Slovaca. - Roč. 17, č. 2 (2016), s. 243-251
 21. ADF Dataminingová analýza na príklade jazykovej agentúry / Mária Bohdalová, Kurdyová, Eva
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 9, č. 5 (2013), s. 3-9
 22. ADF Využitie radiálnych bázických funkcií pre modelovanie interpolačných plôch zrážkových intenzít / Róbert Bohdal, Mária Bohdalová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 9, č. 7 (2013), s. 21-26
 23. ADF Lo a Mac Kinleyho test podielu rozptylov / Mária Bohdalová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 1, č. 3 (2005), s. 156-159
 24. ADF Monte Carlo simulačná štúdia pre metódu ANOVA v systéme SAS / Mária Bohdalová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 1, č. 2 (2005), s. 14-18
 25. ADF The using the PCA method for measuring risk of the financial portfolios / Mária Bohdalová, Iveta Stankovičová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 3, č. 2 (2007), s. 20-25
 26. ADF Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo / Mária Bohdalová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 3, č. 5 (2007), s. 13-28
 27. ADF A Note to Algebraic Approach to Uncertainity / Mária Bohdalová, Mária Minárová, Oľga Nánásiová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 2, č. 3 (2006), s. 31-39
 28. ADF Using the PCA in the analyse of the risk factors of the investment portfolio / Mária Bohdalová, Iveta Stankovičová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 2, č. 3 (2006), s. 41-52
 29. ADF SAS Risk Dimensions a analýza trhového rizika / Mária Bohdalová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 2, č. 4 (2006), s. 25-36
 30. ADM Bond yield spreads in the Eurozone / Denisa Proksová, Mária Bohdalová
  In: Analele Stiintifice ale Universitatii Al I Cuza din Iasi - Sectiunea Stiinte Economice. - Vol. 62, No. 2 (2015), s. 221-239
 31. AEC Verejný dlh Grécka a jeho dopad na Euro / Mária Bohdalová, Miroslav Majerčík
  In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - ISBN 978-80-7552-497-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 147-161
 32. AFA Estimating the hedge ratios / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: CBU International Conference Proceedings 2016 : Innovations in science and education. Vol. 4. - ISBN 978-80-88042-05-1. - Praha : Central Bohemia University, 2016. - S. 229-234
 33. AFA Portfolio optimization using PCA / Maria Bohdalová, Michal Greguš
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume II.. - ISBN 978-0-9837898-2-6. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 1287-1297
 34. AFA Impact of uncertainty on European market indices quantile regression approach / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: CBU International Conference on Innovations in Science and Education. Vol. 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88042-08-2. - Praha : Central Bohemia University, 2017. - S. 57-61 [online]
 35. AFB Six Sigma DMAIC metóda pre riadenie procesov / Anna Knaperková, Mária Bohdalová
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972847-0-1. - Košice : SAPRIA, 2017. - S. 265-287 [CD-ROM] [online]
 36. AFC Comparison of bankruptcy models for prediction of the financial health of the Slovak civil engineering companies / Mária Bohdalová, Natália Klempaiová
  In: Perspectives of business and entrepreneurship development in digital age : proceeding of selected papers. - ISBN 978-80-214-5532-0. - Brno : University of Technology, 2017. - S. 43-51
 37. AFC Linkages between Brexit and European equity markets evidence from quantile regression approach / Mária Bohdalová, Greguš Michal
  In: European financial systems 2017, part 1. - ISBN 978-80-210-8609-8. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 33-40
 38. AFC Gender inequality in unemployment by education attainment in Spain, Switzerland and the European union / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainability and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - Norristown : IBIMA, 2017. - S. 2512-2526 [USB kľúč]
 39. AFC Credit behaviour of clients in Slovakia and the Czech republic / Jozef Jackuliak, Mária Bohdalová
  In: Enterprise and Competitive Environment : 20th Annual International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-499-5. - Brno : Mendel University, 2017. - S. 357-367 [online]
 40. AFC Do EU stock markets behave like gobal stock market? / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 18th International scientific conference on economic and social development. " Building Resilient Society" [elektronický zdroj]. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2016. - S. 523-532 [CD-ROM]
 41. AFC Unemployment gender inequality in regions of Slovakia / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: Proceedings of the International Conference on Gender Reserarch. - ISBN 978-1-911218-77-7. - Reading, 2018. - S. 128-135
 42. AFC Fractional Brownian motion in OHLC crude oil prices / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Advances in time series analysis and forecasting : Selected contributions from ITISE 2016. - ISBN 978-3-319-55788-5. - Cham : Springer Nature, 2017. - S. 77-87
 43. AFC Copula based VaR approach for European stocks portfolio / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: CBU International Conference Proceedings 2013 : Integrations and Innovation in Science and Education [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-905536-0-6. - Prague : Central Bohemia University, 2013. - S. 9-18 [online]
 44. AFC GDP driver in the European union / Kitty Klacsánová, Mária Bohdalová
  In: Proceedings of the 11th international conference European entrepreneurship forum 2017 [elektronický dokument] : Eurozone: evolution or revolution?. - ISBN 978-80-87325-12-4. - Praha : Newton College, 2018. - S. 73-82 [online]
 45. AFC VaR based risk management / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: CBU International Conference Proceedings 2013 : Integrations and Innovation in Science and Education [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-905536-0-6. - Prague : Central Bohemia University, 2013. - S. 25-33 [online]
 46. AFC Estimating value-at-risk based on non-normal distributions / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: CBU international conference proceedings 2015 : Innovations in science and education. - ISBN 978-80-88042-00-6. - Praha : Central Bohemia University, 2015. - S. 188-195
 47. AFC Cointegration analysis of the foreign exchange rate pairs / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: CBU international conference proceedings 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-905536-3-7. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014. - S. 147-153 [online]
 48. AFC Modelling European exchange rates and VaR with copula approach / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Global business and economics anthology,. - Vol. 2 (2014), s 172-180
 49. AFC Inflácia a jej vplyv na slovenskú ekonomiku / Miroslav Majerčík, Mária Bohdalová
  In: RELIK 2014 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87990-03-2. - Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2014. - 302-313 [CD-ROM]
 50. AFC Short term prediction of gas prices using time series analysis / Mária Bohdalová, Róbert Bohdal, Vladimír Valach
  In: Proceedings ITISE 2016. - ISBN 978-84-16478-93-4. - Granada : Godel Editorial, 2016. - S. 59-70
 51. AFC Fractional Brownian models in predictability of financial time series / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Proceedings ITISE 2016. - ISBN 978-84-16478-93-4. - Granada : Godel Editorial, 2016. - S. 790-793
 52. AFC What do global factors and European markets have in common / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Economic challenges in enlarged Europe [elektronický zdroj]. - Tallinn : Tallinn Univerzity of Technology, 2016. - nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 53. AFC Gender inequality in unemployment by age in Spain, Switzerland and the European union / Martina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: Managing the global economy [elektronický dokument]. - ISBN 978-961-7023-71-8. - Koper : University of Primorska, 2017. - S. 511-522 [online]
 54. AFC Fraktálna analýza výmenných kurzov vybraných mien / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: MSED 2009. [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-86175-66-9. - Praha : VŠE, 2009. - nestr. [S.1-6] [CD-ROM]
 55. AFC Application of quantum probablity / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová
  In: Foundations of Probability and Physics - 5. - ISBN 978-0-354-0636-0. - Melville : American Institute of Physics, 2009. - S. 114-118
 56. AFC Volatility of stock during the Curent Financial Crisis / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Management, izobraževanje in turizem [elektronický dokument]. - ISBN 978-961-6469-40-1. - Portorož : Turistica, 2009. - S. 259-266 [CD-ROM]
 57. AFC Regionálna typizácia charakteristík sezónnosti výskytu minimálnych priemerných denných prietokov na Slovensku / Silvia Kohnová ... [et al.]
  In: Workshop Adolfa Patery 2010 : Extrémní hydrologické jevy v povodích. - ISBN 978-80-02-02260-2. - Brno : Vysoké učení technické, 2010. - S. 89-96
 58. AFC K možnosti regionálneho vyjadrenia výskytu minimálnych prietokov v zimnom období na Slovensku / Silvia Kohnová ... [et al.]
  In: Rizika ve vodním hospodářství. - ISBN 978-80-7204-703-1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2010. - S. 7-14
 59. AFC Copula based Monte Carlo simulation / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Economic and social development [elektronický zdroj]. - ISBN 978-961-6825-49-8. - Celje : Faculty of Commercial and Business Sciences, 2012. - S. 357-365 [CD-ROM]
 60. AFC The decisions on the optimal portfolio under the CAMP and risk measurement / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: International Days of Statistics and Economics [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-86175-79-9. - Praha : VŠE, 2012. - nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 61. AFC Value at risk with filtered historical simulation / Mária Bohdalova, Michal Greguš
  In: Time series analysis and forecasting: selected contributions from the ITISE conference : contributions to statistics. - ISBN 978-3-319-28723-2. - Cham : Springer, 2016. - S. 123-133
 62. AFC Monetary union and sovereign credit risk / Denisa Proksová, Mária Bohdalová
  In: MMK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-07-8. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - S.1507-1515 [CD-ROM]
 63. AFC Innovative mindset and management styles: An intellectual capital approach / Jana Volná, Lucia Kohnová, Mária Bohdalová, Marián Holienka
  In: ICICKM 2015. - ISBN 978-1-910810-73-6. - Reading : Academic conferences and publishing international limited, 2015. - S. 316-323
 64. AFC Využitie zhlukovej analýzy pri vytváraní finančných portfólií / Mária Bohdalová
  In: MSED 2008 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-86175-62-1. - Praha : VŠE, 2008. - nestr. [S. 7] [CD-ROM]
 65. AFC Study on modeling of financial risk analysis by copula based approach with wolfram mathematica / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Proceedings of the 12th International mathematica symposium. - ISBN 978-80-01-05623-3. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2015. - Nestr. [8 s.]
 66. AFC Využitie metodológie SIX SIGMA vo finančných službách: prípravová štúdia / Mária Bohdalová, Anna Knaperková
  In: RELIK 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-245-2238-8. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2017. - S. 77-87 [CD-ROM] [online]
 67. AFC PCA factor model for forward euro exposure / Mária Bohdalová, Michal Jr. Greguš
  In: International Days of Statistics and Economics at VŠE [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-86175-72-0. - Praha : VŠE, 2011. - nestr.[S. 1-11] [CD-ROM]
 68. AFC Financial markets during economic crisis / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: The Proceedings of E-Leader [elektronický dokument]. - New York : CASA, 2009. - nestr. [S. 1-8] [CD-ROM]
 69. AFC Bankruptcy model INO5 and private Slovak civil engineeering companies / Mária Bohdalová, Natália Klempaiová
  In: European financial systems 2017, part 1. - ISBN 978-80-210-8609-8. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 41-49
 70. AFC Markets, information and their fractal analysis / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: The Proceedings of E-Leader [elektronický dokument]. - New York : CASA, 2010. - nestr. [S. 1-8] [CD-ROM]
 71. AFC Analysis of the Germany GDP development and its impact on fiscal policy / Gabriel Okasa, Mária Bohdalová
  In: RELIK 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-245-2112-1. - Praha : Vysoká škola ekonomická - Nakladatelství Oeconomica, 2015. - S. 49-58 [CD-ROM]
 72. AFC Hysteresis of gender inequality in the duration of unemployment: Evidence from the European union / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: Vision 2020: sustainable economic development, innovation management, and global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-9-0. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 1569-1578 [USB kľúč]
 73. AFC Skewed-EWMA forecast of the VaR using copula approach / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: International days of statistics and economics [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-86175-87-4. - Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2013. - S. 173-182 [online]
 74. AFC Risk comparison of american and european stock markets / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Global business and economics anthology,. - Vol. 2 (2015), s 47-53
 75. AFC Objavenie medzinárodnej jazykovej agentúry z hľadiska dataminingu / Mária Bohdalová, Eva Kurdyová
  In: RELIK 2013. - ISBN 978-80-86175-89-8. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. - nestr. [10 s.]
 76. AFC Credit spread VaR and ETL / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Perspectives of business and entrepreneurship development, Proceeding of selected papers. - ISBN 978-80-214-5227-5. - Brno : University of Technology, 2015. - S. 111-119
 77. AFC G2 continuous Beta spline curves defined on the interval < 0,1) / Mária Bohdalová
  In: Winter School of Computer Graphics and CAD Systems 94. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1994. - S. 28-34
 78. AFC A comparison of value-at-risk methods for measurement of the financial risk / Mária Bohdalová
  In: The Proceedings of E-Leader [elektronický dokument]. - New York : CASA, 2007. - S. [1-6] [CD-ROM]
 79. AFC Monte Carlo simulations of the multivariate distributions with different marginals / Mária Bohdalová, Ľudomír Šlahor
  In: 6. matematický workshop. - ISBN 80-214-2741-8. - Brno : VUT, 2007. - nestr. [S. 1-10]
 80. AFC Modelling exchange rates dependencies of the selected CEE countries / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Economic challenges in enlarged Europe [elektronický zdroj]. - Tallinn : Tallinn Univerzity of Technology, 2014. - nestr. [12 s.] [CD-ROM]
 81. AFC Fractional brownian motion in SP500 and NASDAQ market indices / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: ASMDA 2013 : 15th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-618-80698-2-4. - Ateny : ISAST, 2013. - S. 141-150 [online]
 82. AFC Modelling pairs of European stock indices with copulas / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: International days of statistics and economics [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87990-02-5. - Slaný : Melandrium, 2014. - S. 140-150 [online]
 83. AFC Using genetic algorithms to estimate local shape parameters of RBF / Róbert Bohdal, Mária Bohdalová, Silvia Kohnová
  In: WSCG 2017 : 25. International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision : Short Papers Proceedings. - ISBN 978-80-86943-50-3. - Plzeň : Vaclav Skala - UNION Agency, 2017. - S. 59-66
 84. AFC Indicator of unemployment gender inequality / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: The proceedings of the 17th Conference on research methodology for business and management studies. - ISBN 978-1-911218-92-0. - Reading, 2018. - S. 130-138
 85. AFC Analysis of the government expenditure on education in the EU countries since year 2008 / Dominika Holubjaková, Mária Bohdalová
  In: European Fiscal Dialog 2015. - ISBN 978-80-87325-05-6. - Praha : Newton College, 2016. - S. 40-47
 86. AFD Modeling of the risk factors in correlated markets using a multivariate t-distributions / Mária Bohdalová, Ľudomír Šlahor
  In: Applied natural sciences 2007 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89220-91-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2007. - S. 162-172 [CD-ROM]
 87. AFD Ceny cenných papierov a model náhodnej prechádzky / Mária Bohdalová
  In: SAS Fórum 2005 [elektronický dokument]. - Bratislava : SAS, 2005. - nestr. [S. 1-4] [CD-ROM]
 88. AFD G2 - hladké interpolačné Catmullove-Romove splajnové krivky / Mária Bohdalová
  In: ALGORITMY '95. - ISBN 80-227-0754-6. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1995. - S. 34-44
 89. AFD Computing uniform (G1,1) Catmull-Rom splines using the uniform B-splines / Mária Bohdalová
  In: Proceedings of 11. Spring Conference on Computer Graphics. - ISBN 80-233-0344-9. - Bratislava : Dom techniky ZSVTS, 1995. - nestr. [4 s.]
 90. AFD Simulácie a možnosti softwérového balíku SAS / Mária Bohdalová, Oľga Nánásiová
  In: Kvantitatívne metódy v ekonómii. Kompatibilita metodológie a praxe s podmienkami Európskej únie. - ISBN 80-225-1761-5. - Bratislava : Ekonóm, 2003. - S. 325-330
 91. AFD Modelovanie škálovacích exponentov zrážok interpolačnými metódami / Róbert Bohdal, Mária Bohdalová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. [1-6]
 92. AFD Prečo manažér potrebuje používať matematiku? / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie. - ISBN 978-80-969519-8-7. - Košice : SAPRIA, 2015. - Nestr. [8 s.]
 93. AFD Využitie úrokových swapov pri riadení úrokovej pozície banky / Vladimír Valach, Mária Bohdalová
  In: Scientia Iuventa 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-557-0858-4. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. - S. 606-615 [CD-ROM]
 94. AFD Pedagogický softvér-axonometria / Mária Bohdalová, Božena Čižmárová
  In: Algoritmy 95. - ISBN 80-227-0754-6. - Bratislava : STU, 1995. - S. 45-48
 95. AFD Modifikovanie tvaru neuniformovaných racionálnych B-spline a Beta-spline kriviek / Mária Bohdalová, Soňa Kudličková
  In: Zimní škola počítačové grafiky a CAD systémů 1992. - ISBN 80-7082-193-0. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1992. - S. 28-35
 96. AFD Shape modification of "rational" B-spline curves / Soňa Kudličková, Mária Bohdalová
  In: The Eighth Spring School on Computer Graphics and its Applications. - Bratislava : Comenius University, 1992. - S. 89-95
 97. AFD Automatic modifying the shape of rational Beta-splines / Mária Bohdalová
  In: The Eighth Spring School on Computer Graphics and its Applications. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1992. - S. 48-54
 98. AFD Racionálne Beta-spline krivky v modelovaní / Mária Bohdalová
  In: Algoritmy 93. - Bratislava : STU, 1993. - S. 106-113
 99. AFD (G1,1) uniform Catmull-Rom spline curves and surfaces / Mária Bohdalová
  In: The Eighth Spring School on Computer Graphics and Its Applications. - Bratislava : UK, 1994. - S. 178-184
 100. AFD Blending parametric surfaces by Bezier patch / Mária Bohdalová
  In: Proceedings of the Seventh Spring School on Computer Graphics and its Applications. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1991. - S. 63-66
 101. AFD Computing NURBS using uniform B-spline functions / Mária Bohdalová
  In: Computer Graphics 93. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1993. - S. 103-108
 102. AFD Analýza prostredia pre zavedenie nového podnikania / Maroš Šlenker, Mária Bohdalová
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969519-9-4. - Košice : SAPRIA, 2016. - Nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 103. AFF Classical versus quantrum models of time series - accuracy of predictions / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová
  In: Abstracts of the 3-rd International Conference Quantum Structures 2011. - ISBN 978-80-227-3515-5. - Bratislava : STU, 2011. - S. 9-10
 104. AFG Stability of the SDR basket with chinese renminbi / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: MIC 2016 : Managing global changes : Abstracts of the joint international conference. - Koper : University of Primorska Press, 2016. - S. 38
 105. AFG Gender inequality in unemployment by age in Spain, Switzerland and the European union / Marina Faďoš, Mária Bohdalová
  In: MIC 2017 : Managing the global economy : Abstracts of the joint international conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-961-7023-12-1. - Koper : University of Primorska Press, 2017. - S. 181 [online]
 106. AFG Analysis of volatilities spillover in emerging markets / Mária Bohdalová, Greguš Michal
  In: MIC 2017 : Managing the global economy : Abstracts of the joint international conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-961-7023-12-1. - Koper : University of Primorska Press, 2017. - S. 165-166 [online]
 107. AFG Analysis of the China market: Evidence from quantile regression approach / Mária Bohdalová, Greguš Michal
  In: Perspectives of business and entrepreneurship development in digital age : Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practitioners Views : Collected abstracts and programme of international scientific conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-214-5531-3. - Brno : Brno University of Technology, 2017. - S. 31 [USB]
 108. AFG Fractional brownian motion and its application to financial time series / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: ASMDA 2013. - ISBN 978-618-80698-2-4. - Barcelona : ISAST, 2013. - S. 33
 109. AFG Multivariate modelling of financial data / Mária Bohdalová, Oľga Nánásiová
  In: Workshop on Copula thory and Its Applications. Book of Abstracts. - Warsaw : University of Warsaw, 2009. - S. 9
 110. AFG Calibration of copulas and VaR estimates / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Copulae in mathematical and quantitative finance. European congess of mathematics. - Krakow : Polish Mathematical Society, 2012. - S. 18
 111. AFG Portfolio optimization using copulas / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Business and economics society international. - Worcester : B&ESI, 2012. - S. 47
 112. AFG Monte Carlo simulation Value at Risk and PCA / Mária Bohdalová, Michal Jr. Greguš
  In: ÖMG-TAGUNG CSACS 2011 : Joint Mathematical Conference of the Austrian Mathematical Society at the Donau-Universität Krems together with the Catalan, Czech, Slovak, and Slovenian Mathematical Societies. - Wien : Österreichische Mathematische Gesellschaft, 2011. - S. 86
 113. AFG Traditional versus fractal analysis of the foreign exchange rates / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: ISBIS-2010. - Praha : Agentura Action M, 2010. - S. 11-12
 114. AFH Influence of the Brexit on European equities using quantile approach / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: SEAM 2017 : Slovak economic association meeting : book of abstracts. - ISBN 978-80-225-4421-4. - Bratislava : Ekonóm, 2017. - S. 30
 115. AFH Comparative analysis of client credit behaviour in Slovakia and the Czech republic / Mária Bohdalová, Jozef Jackuliak
  In: SEAM 2017 : Slovak economic association meeting : book of abstracts. - ISBN 978-80-225-4421-4. - Bratislava : Ekonóm, 2017. - S. 33
 116. AFH Aggregation and portfolio diversification / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: FSTA 2012 : Abstracts. - ISBN 978-80-8040-438-3. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012. - S. 25
 117. AFH A note to stochastic processes / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová
  In: FSTA 2012 : Abstracts. - ISBN 978-80-8040-438-3. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012. - S. 26
 118. AFH Bitcoin, gold and uncertainity / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Abstracts of the fourteenth international conference on Fuzzy Set Theory and Applications. - ISBN 978-80-8040-560-1. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2018. - S. 28-28
 119. AFH Modelovanie kauzality II / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nanášiová
  In: PRASTAN 2017 : Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-89829-04-0. - Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2017. - S. 7
 120. AFH Market risk of investments into metals, currencies or european market indicies / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Slovak economic association meeting in Košice : book of abstracts. - ISBN 978-80-225-4144-2. - Bratislava : Ekonóm, 2015. - S. 38
 121. AFH Forecasting of financial time series using fuzzy ARMA approach / Bohdalová Mária, Bohdal Róbert
  In: FSTA 2016 : Abstracts. - ISBN 978-80-8040-526-7. - Liptovský Mikuláš : Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2016. - S. 22
 122. AFH PCC copula and its application in financial modelling / Bohdalová Mária, Greguš Michal
  In: FSTA 2016 : Abstracts. - ISBN 978-80-8040-526-7. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2016. - S. 23
 123. AFH QL-copulas, s-maps and conditioning or orthomodular lattices / Bohdalová Mária, Kalina Martin, Nánásiová Oľga
  In: FSTA 2016 : Abstracts. - ISBN 978-80-8040-526-7. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2016. - S. 24
 124. AFH Models for monthly water discharge time series with a Markov switchimg model / Szökeová Danuša, Bohdalová Mária
  In: FSTA 2016 : Abstracts. - ISBN 978-80-8040-526-7. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2016. - S. 96
 125. AFH Causality on quantum logic / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová
  In: Quatrum Structures 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3175-1. - Bratislava : STU, 2009. - nestr. [S. 1] [CD-ROM]
 126. AFH Fuzzy fractals and finance time series / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2010. - ISBN 978-80-8040-391-1. - Liptovský Mikuláš : Akademia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2010. - S. 38
 127. AFH Comparision of quantum and classical models of time series / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová
  In: Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2010. - ISBN 978-80-8040-391-1. - Liptovský Mikuláš : Akademia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2010. - S. 39
 128. AFH Stochastic causality and orthomodular latticess / Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová
  In: FSTA 2014 : Abstracts. - ISBN 978-80-8040-488-8. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2014. - S. 23
 129. AFK Fraktálna analýza finančných časových radov / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: SAS Forum 2010 [elektronický zdroj]. - SAS Slovakia : Bratislava, 2010. - nestr. [S. 1-4] online
 130. AFL Využitie zhlukovej analýzy v investovaní / Mária Bohdalová
  In: SAS Forum 2008 [elektronický dokument]. - Bratislava : SAS, 2008. - nestr. [S. 1-4] [CD-ROM]
 131. AFL Stanovenie sumy ftalátov metódou HPLC-UV po ich konverzii na kyselinu ftalovú / Janka Kubincová ... [et al.]
  In: Analytical Methods and Human Health. - Bratislava : STU, 2008. - S. C15-1
 132. AFL Neparametrická analýza finančných časových radov / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: SAS Slovakia Newsletter. - október (2009), nestr. [s. 1-4]
 133. AFL Interval spoľahlivosti pre referenčnú hodnotu v medzilaboratórnych porovnávacích štúdiách / Mária Bohdalová, G. Wimmer, V. Witkovský, A. Savin
  In: SAS Fórum 2004 [elektronický zdroj]. - Bratislava : SAS, 2004. - nestr. [S. 1-5] [CD-ROM]
 134. AFL Trhové riziko v SAS Risk Dimensions a anlýzy štátnych pokladničných poukážok s nulovým kupónom / Mária Bohdalová
  In: SAS Fórum 2006 [elektronický dokument]. - Bratislava : SAS, 2006. - nestr. [S. 1-4] [CD-ROM]
 135. AFL Analýza trhového rizika pokladničných poukážok s nulovým kupónom v SAS Risk Dimensions / Mária Bohdalová
  In: SAS Letná škola 2006 [elektronický dokument]. - Bratislava : SAS, 2006. - nestr. [S. 1-3] [CD-ROM]
 136. AFL Simulácia kolektívneho rizika metódou Monte Carlo / Viera Pacáková, Mária Bohdalová
  In: SAS Letná škola 2006 [elektronický dokument]. - Bratislava : SAS, 2006. - nestr. [S. 1-16] [CD-ROM]
 137. BED Pedagogický software - konštrukčná geometria / Mária Bohdalová
  In: MEDACTA ´91 : Moderné technológie vzdelávania, 1. časť: Počítačom podporovaná výučba. - Nitra : Pedagogická fakulta, 1991. - S. 115-119
 138. BED Pedagogický software - deskriptívna geometria / Mária Bohdalová
  In: Medacta 93 : Moderné technológie vzdelávania - časť 5. - Nitra : Pedagogická fakulta, 1993. - S. 171-173
 139. BED Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at Risk / Mária Bohdalová
  In: Aktuárska veda v teórii a v praxi [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-225-2443-8. - Bratislava : Ekonóm, 2007. - nestr. [S. 1-9] [CD-ROM]
 140. BED Úloha štatistiky v manažérskom rozhodovacom procese / Mária Bohdalová
  In: Prastan 2002. - ISBN 80-88946-22-0. - Bratislava: SŠDS 2002. - S. 17-19
 141. BEE Unemployment gender inequality: evidence from the European Union and Switzerland / Marina Faďoš and Mária Bohdalová
  In: EBES Conference proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-605-67622-1-5. - Istanbul : EBES, 2017. - S. 1138-1155 [USB kľúč]
 142. BEE Simulácie ako podporný rozhodovací nástroj manažérov a systém SAS / Mária Bohdalová
  In: Statistické programové systémy SAS a Statistika ve vědě, výzkumu a výuce. - ISBN 80-213-1183-5. - Praha : ČZU, 2003. - S. 25-29
 143. BEE Note to copula functions / Mária Bohdalová, Oľga Nánásiová
  In: E-Leader Conference Slovakia 2006 [elektronický zdroj]. - Fort Lee : CASA, 2006. - nestr. [9 s.] [CD ROM]
 144. BFA Are European markets stable? / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: ICEM-2016 : Programme and collected abstracts. - ISBN 978-80-214-5355-5. - Brno: University of technology, 2016. - S. 182
 145. BFB Are Visegrad exchange rates stable? / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  In: NOeG-SEA 2016 : Economic policy in a dynamic environment : book of abstracts. - ISBN 978-80-225-4247-0. - Bratislava : Ekonóm, 2016. - S. 51
 146. BFB Matrix representation fro NURB - spline surves of the order 3 / Mária Bohdalová
  In: Proceedings of 12. Spring Conference on Computer Graphics. - ISBN 80-223-1032-8. - Bratislava : Comenius University, 1996. - S. 17
 147. BFB Porovnanie interpolačných metód založených na radiálnych bázických funkciách / Róbert Bohdal, Mária Bohdalová
  In: PRASTAN 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava: STU, 2013. - nestr., 1 s. [online]
 148. DAI Štatistické metódy vo finančných službách / Mária Bohdalová ; školiteľ Oľga Nanásiová
  Bratislava : [s.n.], 2006
 149. GHG Odhadovanie prechodových matíc pre kreditné riziká / Jackuliak Jozef, Bohdalová Mária
  [S.l.] : [s.n.], 2015
 150. GHG Modelovanie finančných časových radov v prostredí Wolfram Mathematica [elektronický zdroj] : . / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  [Praha] : [Elkan, spol. s r.o.], 2015
 151. GHG Market risk analysis of the portfolio using Wolfram Mathematica [elektronický zdroj] : . / Mária Bohdalová, Michal Greguš
  [Long Hanborough] : [Wolfram], 2015