Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. ACB MS Office Outlook 2007 : príručka pre manažérov. / Eleonóra Beňová, Michal Greguš ml.
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 2. ACB MS Office Excel 2010 : učebnica pre manažérov. / Eleonóra Beňová, Michal Greguš
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 3. ACB Excel. Aplikačný software pre manažérov / Michal Greguš, Eleonóra Beňová
  Bratislava : Merkury, 2007
 4. ADF Zvyšovanie obchodnej výkonnosti webových stránok / Karol Vörös, Eleonóra Beňová
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 2 (2014), nestr. [7 s.] [online]
 5. AFB Ochrana osobných údajov podľa GDPR / Eleonóra Beňová, Silvia Treľová
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972847-0-1. - Košice : SAPRIA, 2017. - S. 19-32 [CD-ROM] [online]
 6. AFB Štatistický softvér v prostredí open source / Eleonóra Beňová, Vincent Karovič
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972847-0-1. - Košice : SAPRIA, 2017. - S. 5-18 [CD-ROM] [online]
 7. AFC Distance Education as e-Service to Support Higher Quality of Education / Michal Greguš, Eleonóra Beňová, Nora Hlivárová
  In: Global Business and Economic Development. - ISBN 978-0-9747415-4-3. - Montclair : Montclair State University, 2005. - S. 670-674
 8. AFC Feasibility study of virtual collaboration concept af academic institutions from the point of view of students / Dávideková Monika, Greguš ml. Michal, Beňová Eleonóra
  In: Teaching and learning in a digital world : Proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning : 1 : Volume. - ISBN 9783319732091. - Berlín : Springer International Publishing AG, 2018. - S. 51-56
 9. AFC Strategic Role of Information Systems in Contemporary Management / Michal Greguš, Eleonóra Beňová, Michal Greguš ml.
  In: Creativity and Innovation : Imperatives for Global Business and Development. - ISBN 978-0-9797659-0-2. - Montclair : Monclair State University, 2007. - S. 1711-1716
 10. AFC Current approaches to increased protection against Trojan horses in cloud server solutions / Peter Veselý, Michal Greguš, Eleonóra Beňová
  In: CBU International Conference on Innovations in Science and Education. Vol. 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88042-08-2. - Praha : Central Bohemia University, 2017. - S. 1092-1095 [online]
 11. AFC Ochrana súkromia a ochrana údajov na sociálnych sietiach / Eleonóra Beňová, Silvia Treľová
  In: MMK 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-22-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. - S. 1186-1194 [CD-ROM]
 12. AFD Social responsibility and global environmental protection awarness among students - Case study / Monika Dávideková, Eleonóra Beňová, Michal Greguš ml.
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 1 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Žilina : University of Žilina, 2017. - S. 315-320 [online]
 13. AFD Strategic information management / Michal Greguš, Eleonóra Beňová
  In: E-leader. - New York : CASA, 2006. - nestr. [S.1-8]
 14. AFD Poľovnícky geografický informačný systém / Eleonóra Beňová, Ján Hečko
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969519-9-4. - Košice : SAPRIA, 2016. - Nestr. [6 s.] [CD-ROM]
 15. AFD Využitie informačných technológií pri výkone závislej práce / Eleonóra Beňová, Silvia Treľová
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969519-9-4. - Košice : SAPRIA, 2016. - Nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 16. AFD Vysokoškolské vzdelávanie a IT / Eleonóra Beňová, Michal Greguš, Nora Hlivárová
  In: Elearn. - ISBN 80-8070-190-3. - Žilina : EDIS. - S. 257-265
 17. AFD Management of innovation and change in a large production company / Eleonóra Beňová, Michal Greguš ml., Michal Greguš
  In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 20-30 [CD-ROM]
 18. BCI Výpočtová technika 2 / Michal Greguš, Eleonóra Beňová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 19. BED Pilotný projekt budovania e-learningu na fakulte managementu / Eleonóra Beňová, Nora Hlivárová, Ján Papula
  In: eLearn 2006. - ISBN 80-8070-505-4. - Žilina : EDIS, 2006. - S. 18-21
 20. BED Elektronické vzdelávanie na Fakulte managementu = Electronic Education at the Faculty of Management / Eleonóra Beňová ... [et al.]
  In: Proceedings of the information day on the EU funded IWebCare project and workshop on e-Europe (CD-ROM). - ISBN 978-80-223-2619-3. - Bratislava : FM UK, 2008. - S.38-42
 21. DAI Elektronické vzdelávanie ako súčasť eEurope stratégie a možnosti jeho uplatňovania v podmienkach Slovenskej republiky / Eleonóra Beňová ; školiteľ Dušan Šoltés
  Bratislava : [s.n.], 2007
 22. GII Využitie funkcie VLOOKUP v ECTS systéme hodnotenia / Michal Greguš, Eleonóra Beňová
  In: Naša univerzita. - Č. 10 (2004), s. 9