Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

  1. BDF Leonardo da Vinci / Rozália Sulíková, Viera Bennárová
    In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 2, č. 9-10 (2001), s. 47-48
  2. GII Leonardo da Vinci - spolupráca medzi prácou a vzdelávaním / Viera Bennárová
    In: Hospodárske noviny. - Roč. 12, č. 82 (2004), s. 27