Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. ADM The implementation of innovative services in education by using cloud infrastructure and their economic aspects / Peter Balco, Michal Greguš
  In: Global Journal of Flexible Systems Management. - Vol. 15, Iss. 1 (2014), s. 69-76
 2. AFC Education as a service (EAAS) for organizations / Peter Balco, Natalia Kryvinska, Michal Greguš
  In: Growth through servitization : drivers, enablers, processes and impact (SSC2014). - ISBN 978-1-85449-472-6. - Birmingham : Aston Business School, 2014. - S. 174-181
 3. AFC Process as a service (PraaS) for planning of resources in organizations / Peter Balco, Michal Greguš
  In: IEEE INCoS 2015. - ISBN 978-1-4673-7694-5. - Piscataway : IEEE, 2015. - S. 70-73
 4. AFC Agile project management approach and its use in big data management / Patrícia Franková, Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Procedia Computer Science Vol. 83 [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B.V., 2016. - S. 576-583 [online]
 5. AFC Knowledge management as a service (KMaaS) / Peter Balco, Martina Drahošová
  In: W-FiCloud 2016 : The IEEE 4th International conference on future internet of things and cloud workshops. - ISBN 978-1-5090-3946-3. - Los Alamitos : IEEE, 2016. - S. 57-62
 6. AFC The benefits and risks of enterprise social networks / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: IEEE INCoS 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-5090-4124-4. - Piscataway : IEEE, 2016. - S. 15-19 [CD-ROM]
 7. AFC Innovative activities in therms of information processing / Peter Balco, Martina Drahošová, Michal Greguš, Mojmír Kališ
  In: ENTRENOVA 2017 : Proceedings of the ENTerprise REsearch InNOVAtion conference, vol. 1, iss. 1 [elektronický zdroj]. - Zagreb : IRENET, 2017. - S. 213-218 [CD-ROM]
 8. AFC The analysis of risks and practical solutions for the safe use of social media / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: INTED 2017: Conference Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-617-8491-2. - Valencia : IATED Academia, 2017. - S. 3072-3080 [USB]
 9. AFC Project management as a tool for innovative education: needs, possibilities, reality / Peter Balco, Martina Drahošová
  In: INTED 2017: Conference Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-617-8491-2. - Valencia : IATED Academia, 2017. - S. 3090-3095 [USB]
 10. AFC The analysis of advantages and disadvantages of use of social media in European union / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Procedia Computer Science Vol. 109C [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B.V., 2017. - S. 1005-1009 [online]
 11. AFC Cloud market analysis from customer perspective / Martina Drahošová, Jehuda Law, Peter Balco
  In: Procedia Computer Science Vol. 109C [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B.V., 2017. - S. 1022-1027 [online]
 12. AFC The use of WEB 2.0 platforms in education of project management / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: ICERI 2017 : Conference Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-697-6957-7. - Valencia : IATED Academy, 2017. - S. 4464-4469 [USB]
 13. AFC Synergy of teams in the educational process - The experimental results in the field of project management / Peter Balco, Martina Drahošová
  In: ICERI 2017 : Conference Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-697-6957-7. - Valencia : IATED Academy, 2017. - S. 2297-2302 [USB]
 14. AFD Vplyv virálneho marketingu na malé a stredné podniky (SME) v slovenskom prostredí / Peter Balco, Eva Poráziková
  In: Make it digital : Support for e-business in the V4 countries : Zborník z vedeckej konferencie : [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4219-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 15. AFD Analýza a doporučenia pre rozvoj podnikateľských zručností znevýhodnených skupín - mladí nezamestnaní / Peter Balco, Martina Drahošová, Jozef Süss
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969519-9-4. - Košice : SAPRIA, 2016. - Nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 16. AFD Vpyv sociálnych médií po zavedení Web 2.0 do prostredia zákazníka a ich využitie v oblasti marketingu v Európskej únii / Martina Drahošová, Peter Balco, Eva Poráziková
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969519-9-4. - Košice : SAPRIA, 2016. - Nestr. [6 s.] [CD-ROM]
 17. AFD The economic aspects of the electronization in education process / Peter Balco, Martina Drahošová
  In: ICETA 2017 : 15th IEEE international conference on emerging elearning technologies and applications. - ISBN 978-1-5386-3295-6. - Piscataway, NJ : IEEE, 2017. - S. 37-42
 18. BDF Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti organizácií / Martina Drahošová, Michal Greguš, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 7, č. 11 (2015), s. 54
 19. BDF Stavte na inbound stratégiu - pozrite sa na marketing z inej perspektívy / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 1-2 (2016), s. 72-75
 20. BDF Online marketing Sociálne médiá - revolúcia vo využívaní internetu / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 1-2 (2016), s. 68-69
 21. BDF Online marketing: Anatómia vstupných stránok (landing pages) / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 8 (2016), s. 64-66
 22. BDF Big Data manažment Technológia 21. storočia v riadení organizácií / Patrícia Franková, Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 3 (2016), s. 40-43
 23. BDF Ako pripraviť vlastný Európsky projekt / Peter Balco, Martina Drahošová
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 3 (2016), s. 16-18
 24. BDF Online marketing Vytvárajte obsah, ktorý vzdeláva! / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 4 (2016), s. 64-67
 25. BDF Online marketing: Šírte blogový obsah cez sociálne siete! / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 5 (2016), s. 68-71
 26. BDF Vytvárajte lákavé Call-to Action! / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 6-7 (2016), s. 68-70
 27. BDF Anatómia vstupných stránok (landing pages) / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 8 (2016), s. 64-66
 28. BDF Kroky smerujúce k potešeniu zákazníkov / Martina Drahošová, Peter Balco, Juraj Zelenay
  In: Zisk manažment. - Roč. 9, č. 3 (2017), s. 74-75
 29. BDF Online marketing: Smarketing - prepojeniepredaja s marketingom / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 8, č. 12 (2016), s. 44-67
 30. BDF E-shop ako nástroj rastu a rozvoja vášho podnikania / Poráziková Eva, Peter Balco, Martina Drahošová
  In: Zisk manažment. - Roč. 89 č. 1-2 (2017), s. 60-81
 31. BDF Ako urobiť váš predajný proces "inbound" / Martina Drahošová, Peter Balco, Juraj Zelenay
  In: Zisk manažment. - Roč. 9, č. 1-2 (2017), s. 80-81
 32. BDF 6 tipov: Sociálne médiá pre vaše podnikanie / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 9, č. 5 (2017), s. 72-74
 33. BDF Vytvorte stránku pre vašu spoločnosť na Facebooku / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Zisk manažment. - Roč. 9, č. 8 (2017), s. 60-62
 34. BEF Projektové riadenia vo vzdelávaní, požiadavky a realita / Peter Balco, Michal Greguš
  In: Manažment, teória, výčba a prax 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8040-496-3. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 2014. - 188-193 [CD-ROM]
 35. BEF Využívanie sociálnych médií pre zvýšenie efektívnosti organizácií / Martina Drahošová, Peter Balco
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie. - ISBN 978-80-969519-8-7. - Košice : SAPRIA, 2015. - Nestr. [10 s.]
 36. FAI Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií 2016 / ed. Peter Balco, Michal Greguš, Ján Sabol
  Košice : SAPRIA, 2016
 37. FAI Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií / ed. Michal Greguš, Peter Balco, Ján Sabol
  Košice : SAPRIA, 2015