Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAB Systémy odmeňovania / Ľubica Bajzíková
  Bratislava : Ofprint, 2004
 2. AAB Dynamika zmien vo vedomostnej spoločnosti vo vybraných sektoroch slovenskej ekonomiky / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Ofprint, 2013
 3. AAB Manažment a európska integrácia : Projekt TEMPUS -Phare IB-JEP-14383-99. / Jozef Komorník ... [et al.]
  Bratislava : Merkury, 2002
 4. AAB Organizácia a kultúra / Helena Šajgalíková, Ľubica Bajziková
  Bratislava : Ofprint, 2013
 5. ACB Manažment v globálnom prostredí / Ľubica Bajziková, Andrej Piškanin, Anna Lašáková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 6. ACB Základy manažmentu / Andrej Piškanin ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 7. ACB Manažment : Klasické teórie a moderné trendy. / Andrej Piškanin ... [et al.]
  Bratislava : Fakulta managementu Univerzity Komenského, 2010
 8. ACB Podnikanie v Európe / Andrej Piškanin, Ľubica Bajzíková
  Bratislava : Ofprint, 2001
 9. ACB Základy manažmentu / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2002
 10. ACB Organizačné kultúry : teória. / Helena Šajgalíková, Ľubica Bajzíková
  Bratislava : Ekonóm, 2000
 11. ACB Organizačné kultúry : prax. / Helena Šajgalíková, Ľubica Bajzíková
  Bratislava : Ekonóm, 2000
 12. ACD Znalostná spoločnosť a prístupy EÚ z hľadiska vzdelávania / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : Vena, 2009. - S. 29-55 [CD-ROM]
 13. ACD Motivácia pracovníkov / Ľubica Bajzíková
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 255-270 [1,01 AH]
 14. ADC Barriers and drivers of innovation in higher education: Case study-based evidence across ten European universities / Anna Lašáková, Ľubica Bajzíková, Indra Dedze
  In: International journal of educational development [elektronický zdroj]. - Vol. 55, (2017), s. 69-79 [online]
 15. ADE FDI Contribution to Transition development Slovakia versus Slovenia / Alessio Lokar, Lubica Bajziková
  In: Transition Studies Review. - Roč. 15, č. 2 (2008), s. 251-264
 16. ADE Causes of FDI on the transition process: a four countries comparison case / Alessio Lokar, Ľubica Bajziková, Michael Mason
  In: The Journal of Current Research in Global Business. - Vol. 11, No. 16 (2008), s. 116-131
 17. ADE Focus on the automotive industry in the context of a globalization process in Slovakia / Darina Saxunová, Daniela Nováčková, Ľubica Bajzíková
  In: Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics [elektronický dokument]. - Roč. 2018 (2018), s. 1-18 [online]
 18. ADF Employee growth in Slovak knowledge - intensive businesses / Ľubica Bajziková ... [et al.]
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč.13, č. 1-2 (2010), s. 4-18
 19. ADF Transition of HRM in the Slovak Republic / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: Journal of Human Resource Management. - Č. 2 (1999), s. 20-27
 20. ADF Need for innovation in business services sources and barriers to innovation / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgaliková, Emil Wojčák
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč.12, č. 1-2 (2009), s. 4-18
 21. ADF Current scientific discourse on the global leadership : main trends and key concepts / Ľubica Bajzíková, Zuzana Búciová, Anna Lašáková
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč. 15, č. 1-2 (2012), s. 4-17
 22. ADF Performance-related pay / Ľubica Bajzíková
  In: Journal of Human Resource Management. - Č. 1-2 (2001), s. 34-52
 23. ADF Is employment flexibility the right answer to unemployment? / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: Journal of Human Resource Management. - Č. 1-2 (2003), s. 49-68
 24. ADF Human resource management in 90's and Eastern Europe / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Journal of Human Resource Management. - Č. 1 (1998), s. 50-54
 25. ADM The recent crisis impact on the economies of some countries of Central and Eastern Europe / Lokar, L. Alessio ... [et al.]
  In: Transition Studies Review. - Vol. 16, Iss. 4 (2013), s. 511-527
 26. AEC Medzinárodný manažment ľudských zdrojov / Ľubica Bajzíková
  In: Podnikanie v európskom hospodárskom priestore II.. - ISBN 978-963-7692-48-2. - Győr : Palatia Nyomda and Kiadó, 2013. - S. 11-30
 27. AEC Priemyselná demokracia a zamestnanecké vzťahy / Ľubica Bajzíková
  In: Podnikanie v európskom hospodárskom priestore II.. - ISBN 978-963-7692-48-2. - Győr : Palatia Nyomda and Kiadó, 2013. - S. 31-48
 28. AEC Vývoj sociálneho dialógu a jeho význam v súčasnej európskej spoločnosti / Ľubica Bajzíková
  In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - ISBN 978-80-7552-497-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 19-33
 29. AEC The challenges HRM must face under flexible work arrangements / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: Ekonomika. Research Papers. - Vilnius : Vilnius University, 2004. - S. 7-21
 30. AEC A graduate's profile in managerial studies in the 21st century / Ľubica Bajzíková, Emil Wojčák, Helena Šajgaliková
  In: Striving for Competitive Advantage & Sustainability : New Challenges of Globalization. - ISBN 978-0-9797659-9-5. - Montclair : Montclair State University, 2009. - S. 2006-2014
 31. AEC FDI and SME Internationalization as Development Drivers in Transition Economies / Alessio Lokar, Michela Mason, Ľubica Bajziková
  In: Striving for Competitive Advantage & Sustainability : New Challenges of Globalization. - ISBN 978-0-9797659-5-7. - Montclair : Montclair State University, 2009. - S. 305-312
 32. AEC Posilnenie ochrany sociálnych práv po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie / Ľubica Bajziková
  In: Slovenská republika - členský štát EÚ. - ISBN 978-80-7380-520-3. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 7-19
 33. AEC International economic comparison of the Eastern EU rim countries / Alessio Lokar, Ľubica Bajzíková, Peter Bajzík
  In: Recent studies in economics [elektronický dokument]. - ISBN 978-83-943963-8-1. - Bialystok : E-BWN, 2017. - S. 41-48 [online]
 34. AEC Foreign direct investment in the Slovak Republic / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Foreign direct investment in the CEFTA countries. - Budapest : GKI Economic Research, 1998. - S. 69-90
 35. AED Metodika výskumu / Ľubica Bajzíková
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : FM UK, 2009. - S.6-8
 36. AED Nový profil manažéra / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : FM UK, 2009. - S. 121-137 [CD-ROM]
 37. AED Závery vyplývajúce z riešenia výskumnej úlohy pre ďalší rozvoj ľudského kapitálu v znalostnej spoločnosti / Ľubica Bajzíková
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : FM UK, 2009. - S. 160-162 [CD-ROM]
 38. AED Manažment ľudských zdrojov / Ľubica Bajzíková
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 236-245
 39. AFA Flexibility in knowledge - intensive sectors (Case of Slovakia) / Ľubica Bajziková, Helena Šajgaliková, Emil Wojčák
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume III.. - ISBN 978-0-9837898-3-3. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 1689-1700
 40. AFA Importance and characteristics of SME and FDI in Selected CEE countries / Alessio Lokar, Ľubica Bajziková
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume III.. - ISBN 978-0-9837898-3-3. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 1775-1782
 41. AFA Business diplomacy and the manager´s profile / Michaela Polákova ... [et al.]
  In: AGB and IALBSS Proceedings [elektronický zdroj]. - Virginia :AGB, 2011. - nestr. [19 s.] [CD-ROM]
 42. AFA The recent crisis impact on the economies of some european countries / Alessio L. Lokar, Ľubica Bajzková
  In: AGB and IALBSS Proceedings [elektronický zdroj]. - Virginia :AGB, 2011. - nestr. [S. 1-13] [CD-ROM]
 43. AFC Current changes to knowledge managerial competencies / Michaela Poláková ...[et al.]
  In: AGB and IALBSS Proceedings : volume 22 [elektronický zdroj]. - Virginia : AGB, 2010. - nestr. [13 s.] [CD-ROM]
 44. AFC Flexible work organization: Unity or discrepancy between employers and employees / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák
  In: AGB and IALBSS Proceedings. Vol 18 [elektronický zdroj]. - Newport Beach : Association for Global Business, 2006. - nestr. [16 s.] [CD-ROM]
 45. AFC Internationalization as a lever of success : SMEs from Italian North-Eastern industrial clusters in the new global competitive environment / Alessio L. Lokar, Ľubica Bajzíková, Michaela C. Mason
  In: Enterprise in Transition [elektronický zdroj]. - Split : University of Split, 2007. - S. 1163-1180 [CD-ROM]
 46. AFC The minimum wage in compensation systems in EU and the Slovak Republic / Ľubica Bajzíková
  In: Innovation management and education excellence through vision 2020 [elektronický dokument] : Roč. 31. - ISBN 978-0-9998551-0-2. - Norristown : International business information management association, 2018. - S. 1550-1559 [USB-key]
 47. AFC Eliminating barriers and new challenges in the European labour market / Ľubica Bajzíková, Daniela Nováčková, Peter Bajzík
  In: Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe : Proceedings of the 8th International Conference on the Economies of the Balkan and Eastern European Countries in the Changing World (EBEEC) in Split, Croatia, 2016. - ISBN 978-3-319-70376-3. - Cham : Springer, 2018. - S. 159-168
 48. AFC Minimum wage in the wage structures in the Slovak and Czech Republic / Ľubica Bajzíková
  In: Global Business and Economic Development [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9747415-4-3. - Montclair : Montclair State University, 2005. - S. 270-278 [CD-ROM]
 49. AFC To which extent is research activity in the economic and managerial area part of the scientific method? / Alessio Lokar, Ľubica Bajzikova
  In: AGB and IALBSS Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 1050-6292. - Florida : Commonwealth University, 2009. - nestr. [S. 1-14] [CD-ROM]
 50. AFC International entrepreneurship in Italian SMEs / Alessio L. Lokar, Michaela C. Mason, Ľubica Bajzíková
  In: AGB and IALBSS Proceedings [elektronický zdroj]. - Harrinsonburg : Association for Global Business, 2007. - S. 1-17 [CD-ROM]
 51. AFC Some considerations of FDI contribution to transition development: a four countries comparison case / Alessio L. Lokar, Lubica Bajziková, Michela C. Mason
  In: Inostrani kapital kao faktor razvoja zemalja u tranziciji. - ISBN 978-86-82203-80-3. - Kragujevac : Univerzita u Kragujevcu Ekonomski fakultet, 2008. - S. 3-22
 52. AFC Globalisation and its impact on business activities / Ľubica Bajzíková, Daniela Nováčková
  In: Hradec economic days : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-636-0. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. - S. 57-66 [CD-ROM]
 53. AFC How far is the contract and employee telework implement in SMEs and large enterprises? (Case of Slovakia) / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák, Michaela Poláková
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2016. - Vol. 235, S. 420-426 [online]
 54. AFC The role of minimum wage in compensation systems of the Slovak republic / Ľubica Bajzíková
  In: Global connectivity, Knowledge and Innovation for Sustainability and Growth: New Paradigms of Theory and Practice. Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9797659-9-5. - Montclair, NJ : Society for Global Business and Economic Development, 2016. - S. 70-78 [CD-ROM]
 55. AFC Revisiting new managerial competences : is there enough motivation to apply them? / Helena, Šajgalíková ... [et al.]
  In: The proceedings of 8th international strategic management conference : new opportunities for global collaboration and strategic alliances in the era of "New Normal" [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier Science, 2012. - S. 865-872 [CD-ROM]
 56. AFC Recent Eurozone Problems from the Point of View of Local Banking Systems / Alessio L. Lokar, Ľubica Bajziková
  In: From Global Crisis to Economic Growth : Which Way to Take? [elektronický zdroj]. - ISBN 978-86-403-1244-8. - Belgrade : Faculty of Economics University of Belgrade, 2012. - [S. 1-11] [CD-ROM]
 57. AFC The minimum wage in the EU / Ľubica Bajzíková
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainability and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 1569-1574 [USB kľúč]
 58. AFC Strategies of companies in the recent business environment / Alessio Lokar, Ľubica Bajzíková
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2015. - Vol. 207, S. 632-641[online]
 59. AFC International competition and fiscal differentiations under democratic conditions / Alessio L. Lokar, Ľubica Bajzíková
  In: Proceedings of the 4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-975-461-514-2. - Istanbul : Yildiz Technical University, 2014. - Nestr. [12 s.] [CD-ROM]
 60. AFC Dynamics of changes toward knowledge-based economy in Slovak SMEs / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2014. - Vol. 150, S. 637-647 [online]
 61. AFC Changes in employer´s perception of labour costs / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: Enterprise in Transition [elektronický zdroj]. - ISBN 953-6024-39-X. - Split : University of Split, 2001. - S. 35-41 [CD-ROM]
 62. AFC Some considerations on fiscal problems of eurozone countries / Alessio L. Lokar, Ľubica Bajziková
  In: Managing the "intengibles": business and entrepreneurship perspectives in a global context [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-907795-7-2. - Ancona : Universitá Politecnica delle Marche, 2014. - nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 63. AFC Perception of flexible work organization: unity or discrepancy between employers and employees / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák
  In: An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. - ISBN 953-6025-18-3. - Zagreb : University of Zagreb, 2006. - S. 1080-1090
 64. AFC Will the perception of labour cost be changed in the near future? / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: Comparative HRM - learning from diversity. - Barcelona: Universitat Ramon Llull, 2001. - S. 1-13
 65. AFC Development of two transitional economies and the role of foreign direct investments / Alessio Lokar, Ľubica Bajzíková
  In: Creativity and Innovation : Imperatives for Global Business and Development [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9797659-0-2. - Montclair : Monclair State University, 2007. - S. 2834-2848 [CD-ROM]
 66. AFC New managerial profile : knowledge based approach / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgaliková, Emil Wojčák
  In: Creativity and Innovation : Imperatives for Global Business and Development [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9797659-0-2. - Montclair : Monclair State University, 2007. - S. 2059-2068 [CD-ROM]
 67. AFC Public debt, democracy and transition / Alessio L. Lokar, Ľubica Bajzíková
  In: AGB and IALBSS Proceedings [elektronický zdroj]. - Virginia : AGB, 2012. - nestr. [S. 1-9] [CD-ROM]
 68. AFC Globalization in the case of automobile industry in Slovakia / Ľubica Bajzíková, Daniela Nováčková, Darina Saxunová
  In: Vision 2020: sustainable economic development, innovation management, and global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-9-0. - [Norristown] : IBIMA, 2017. - S. 4879-4893 [USB kľúč]
 69. AFC Benchmarking, benchlearning - learning from diversity / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: An enterprise Odyssey: economics and business in the new millennium 2002. - ISBN 953-6025-05-1. - Zagreb : University of Zagreb, 2002. - S. 1044-1054
 70. AFC Temporary training on work and SB incubating between CEE countries and the West / Alessio Lokar ... [et al.]
  In: Enterprise in Transition. - ISBN 953-6024-49-7. - Split : University of Split, 2003. - S. 865-879
 71. AFC Trends of flexible work arrangements and their application in the Slovak Republic / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: Managing Business in a Volatile Environment: Balancing Local and Global Challenges [elektronický zdroj]. - ISBN 0-9747415-0-7. - Upper Montclair : Montclair State University, 2004. - S. 181-187 [CD-ROM]
 72. AFC Cross-cultural management in international companies in Central-Eastern Europe: Case of Slovenia and Slovakia / Marina Banovic, Ľubica Bajzíková
  In: Managing Business in a Volatile Environment: Balancing Local an Global Challenges [elektronický zdroj]. - ISBN 0-9747415-0-7. - Upper Montclair : Montclair State University, 2004. - S. 551-561 [CD-ROM]
 73. AFC Global Enterprise Competitivity, Transitional Environment and Human Resource Management / Alessio Lokar, Ľubica Bajzíková
  In: Global Entrepreneurship for the New Millenium : proceedings. - New York : Syracuse University, 2000. - S. 1-15
 74. AFC Process of globalization and human resource management / Ľubica Bajzíková
  In: International Conference University Education Focused on Economics Management and Entrepreneurship : proceedings. - ISBN 80-210-1345-1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - S. 7-10
 75. AFC Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov z hľadiska vplyvu zahraničného kapitálu na Slovensku / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Současný management. - ISBN 80-7078-454-7. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1997. - S. 2-5
 76. AFC HRM development with regard to the foreign bodies entering Slovakia: comparative studies of cross-cultural aspects / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Enterprise in Transition. - ISBN 953-6024-14-4. - Split : University of Split, 1997. - S. 542-545
 77. AFC Internationalisation of companies to East-Central Europe / Ľubica Bajzíková, Alessio Lokar
  In: Enterprise in Transition. - ISBN 953-6024-28-4. - Split-Šibenik : Faculty of Economics University of Split, 1999. - S. 55-64
 78. AFC Foreign direct investment In the Slovak Republic in 1990`s / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Enterprise in Transition. - ISBN 953-6024-28-4. - Split-Šibenik : Faculty of Economics Split, 1999. - S. 2310-2321
 79. AFC Power allocation in foreign organisations in the countries in transition The Slovak Republic case / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Enterprise in Transition. - ISBN 953-6024-28-4. - Split-Šibenik : Faculty of Economic University of Split, 1999. - S. 65-74
 80. AFC Are flexible work arrangements atractive enough for knowledge-intensive businesses? / Lubica Bajziková ... [et al.]
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2013. - Vol. 99, S. 771-783 [online]
 81. AFC Public debt, democracy and transition / Lokar L. Alessio, Lubica Bajzíková
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2013. - Vol. 99, S. 474-488 [online]
 82. AFC The role of bad banks in the solution of debt crises in modern economies / Alessio L. Lokar, Ľubica Bajzíková
  In: AGB and IALBSS Proceedings. Volume 25 [elektronický zdroj]. - Virginia : AGB, 2013. - nestr. [13 s.] [CD-ROM]
 83. AFC How to achieve sustainable efficiency with teleworkers: Leadership model in telework / Emil Wojčák, Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Michaela Poláková
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2016. - Vol. 229, S. 33-41 [online]
 84. AFD Employment support in Slovakia / Ľubica Bajzíková
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 1. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 74-80
 85. AFD On the drivers, barriers and challenges of innovation in university education / Ľubica Bajzíková, Anna Lašáková
  In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3984-5. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - 24-33 [CD-ROM]
 86. AFD Globálne vedenie ľudí / Ľubica Bajziková, Zuzana Búciová, Anna Lašáková
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky'12 [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. - S. 25-34 [CD-ROM]
 87. AFD Restructuring transitional economies managerial aspects / Alessio Lokar, Bajzíková Ľubica
  In: Global Business and Economic Development. Vol 2 : The East European Perspectives. - ISBN 0-9660656-6-2. - New Jersey: Montclair State University, 2001. - S. 97-103
 88. AFD Enhancing the Performance of Organizations by Competency Based Management / Andrej Piškanin, Ľubica Bajzíková
  In: Global Business and Economic Development. Vol 2: The East European Perspectives. - ISBN 0-9660656-6-2. - New Jersey: Montclair State University, 2001. - S. 284-288
 89. AFD High performance, remuneration and trust / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková
  In: State and Markets : Forging Partnerships for Sustainable Development. Vol 2 : The East European Perspectives. - ISBN 0-9660656-6-2. - New Jersey : Montclair State University, 2001. - S. 289-299
 90. AFD Human resource development globalization=Globalizácia rozvoja ľudských zdrojov / Ľubica Bajzíková, Helena Slobodová
  In: Zborník z medzinárodnej konferencie. - ISBN 80-223-1120-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 29-32
 91. AFD Organizácia riadenia útvaru ľudských zdrojov / Ľubica Bajzíková
  In: Personálny manažment a riadenia firmy. - Bratislava : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 1997. - S. 6-9
 92. AFD Transformácia organizačnej kultúry v podnikoch na Slovensku Odmeňovanie ako druh komunikácie / Ľubica Bajzíková, Helena Slobodová
  In: Súčasné trendy v manažmente ľudských zdrojov. - ISBN 80-223-1210-X. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1997. - S. 23-27
 93. AFD Učiace sa organizácie a rozvoj ľudských zdrojov / Ľubica Bajzíková, Andrej Piškanin
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-967876-3-2. - Bratislava : Fakulta Managementu UK, 1998. - S. I-3-I-5
 94. AFD Foreign direct investment in the CEFTA-Countries (case of the Slovak republic) / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-967876-3-2. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1998. - S. 36-39
 95. AFD Odmeňovanie vrcholového manažmentu / Ľubica Bajzíková, Andrej Piškanin
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-968125-8-0. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1999. - S. I-3-I-8
 96. AFG A short commentary on new conceptualization of the values oriented leadership and its level in companies in Slovakia / Anna Lašáková, Ľubica Bajzíková, Ivana Blahunková
  In: MHRO18 - jubilee conference of the 5th anniversary of the strategic human resources management master studies : book of abstracts. - ISBN 978-608-212-058-4. - Skopje, 2018. - S. 25-25
 97. AFG Compensation - its change in the Slovak companies in the period of transition / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Collection of Abstracts. - Ljubljana : University of Ljubljana, 1996. - S. 362-364
 98. AFG Human Resources in Enterprises in Transition: Case of the Slovak Republic /comparative studies of cross-cultural aspects/ / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Managing Diversity. Volume 2. - Manchester : The British Academy of Management, 1999. - S.1092-1093
 99. AGI Monograph on the situation of social partners in new member states and candidate countries : Construction sector. / vedúci výskumného tímu Armand Spineux
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2004
 100. AGI Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť : výskumný projekt VEGA. / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2008
 101. AGI Multinational and local resources business services / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : FM UK, 2009
 102. AGI Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision / Cecile Hoareau McGrath, Joanna Hofman, Ľubica Bajzíková, Emma Harte, Anna Lašáková, Paulina Pankowska, S. Sasso, Julie Belanger, S. Florea, J. Krivogra
  [Santa Monica] : RAND Corporation, 2016
 103. AGI Monograph on the situation of social partners in the new member states and candidate countries : road transport sector. / vedúci výskumného tímu Armand Spineux
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2004
 104. AGI The situation of trade unions and employers´organisations in the electricity sector : in the 10 new members of the European Union and in Bulgaria, Romania and Turkey. / vedúci výskumného tímu Armand Spineux
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2004
 105. AGI Monographs on the situation of social partners in the candidate countries : textile sector. / vedúci výskumného tímu Armand Spineux
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2004
 106. AGI Monographs on the situation of social partners in acceding and candidate countries : trade sector. / vedúci výskumného tímu Armand Spineux
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2003
 107. AGI Monographs on the situation of social partners in the acceding and candidate countries : intersectoral level. / vedúci výskumného tímu Armand Spineux
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2004
 108. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the woodworking sector EU-25 / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Leonard
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 109. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the extractive industry EU-25 / vedúci výskumného tímu Pierre Reman
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 110. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the furniture industry EU-25 / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Leonard
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 111. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the shipbuilding industry EU-25 / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Leonard
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 112. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the professional football players sector EU-25 / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Leonard
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 113. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the chemical industry EU-25 / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Leonard
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 114. AGI Cedefop and the social partners research report / vedúci výskumného tímu Evelyne Leonard, Emmanuelle Perin, Isabelle Vandenbussche
  Louvain la Neuve : UCL Institut des Sciences du Travail, 2007
 115. AGI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie - Výskumný projekt VEGA 1/9221/02 : Záverečná výskumná správa. / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : FM UK, 2004
 116. AGI Study on the representativeness of the social partner organisations in the fishing industry : EU25. / vedúci výskumného tímu Armand Spineux, Evelyne Léonard
  Louvain : UCL Institut des Sciences du Travail, 2006
 117. AGI Successful Private Sector Development in Eastern Europe and Former Soviet Union: From Workers´Exchanges to Supply Agreements and FDI Between Slovenia and Moldova : World Bank Contract N 7113131. / Alessio L. Lokar et al.
  Udine : [s.n.], 2002
 118. AGI East-West-Joint Ventures In The Transformation Process : ACE Research Project P-95-2020-R. / Ján Rudy, Ľubica Bajzíková
  Brussels : [s.n.], 1997
 119. BAB Medzinárodný manažment ľudských zdrojov / Ľubica Bajziková, Zuzana Búciová
  Bratislava : Ofprint, 2012
 120. BAB Odmeňovanie ako zdroj motivácie zamestnancov / Ľubica Bajzíková
  Bratislava : Ekonóm, 1999
 121. BCI Manažment ľudských zdrojov / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 122. BCI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie [elektronický zdroj] : . / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2005
 123. BCI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 124. BCI Introduction to personnel management / Ján Rudy, Ľubica Bajzíková
  Bratislava : Comenius University, 1997
 125. BCI Organizačné kultúry 1 / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1998
 126. BCI Manažment : Klasické teórie a moderné trendy. / Ján Rudy ... [ et al.]
  Bratislava : Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania, 1998
 127. BCI Základy manažmentu / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1999
 128. BEE V gospodarstvu in podjetništvu so merodajnejši ljude kot eksaktne metode / Aleš Lokar, Ľubica Bajzíková
  In: Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke. - ISBN 978-961-6620-84-0. - Maribor : Kulturni center Maribor, 2016. - S. 165-179 [0,75 AH]
 129. GAI Manažment a využitie ľudských zdrojov ako hlavný neinvestičný faktor pri rozvoji a zvyšovaní efektívnosti ekonomiky Slovenska : VEGA 1/4186/97. / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : FM UK, 1998
 130. GAI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v aspektoch organizačných kultúr a odmeňovania vplyvom transformácie ekonomiky na Slovensku. / Ľubica Bajzíková, Helena Svobodová
  In: Zdokonalenie manažmentu, rozvoja a využívania ľudských zdrojov ako hlavný neinvestičný faktor rozvoja slovenskej ekonomiky. Výskumný záverečný projekt VEGA č. 1/5098/98 - čiastková úloha č. 2. - Bratislava : Katedra manažmentu FM UK, 1998. - S. 17-21
 131. GAI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v aspektoch organizačných kultúr a odmeňovania vplyvom transformácie ekonomiky Slovenska / Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Andrej Piškanin
  In: Výskumná úloha VEGA č. 1/4186/97. Záverečná etapa riešenia výskumnej úlohy (čiastková úloha č.2). - Bratislava : FM UK, 1999. - S. 37-39
 132. GAI Zvyšovanie manažérskych zručností / Andrej Piškanin ... [et al.]
  In: Výskumná úloha VEGA č. 1/4186/97. Záverečná etapa riešenia výskumnej úlohy (čiastková úloha č. 2). - Bratislava : FM UK, 1999. - S. 5-37