Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. ADF Fenomén čínskych pohrebných peňazí v kontexte predstáv Ďalekého Orientu a ich komparácia s predstavami záhrobia gréckej antickej civilizácie / Ján Badura
  In: Testimonia theologica. - Roč. 5, č. 2 (2011), [nestránkované, rozsah 14 s., príl. 13 s.]
 2. AFD Genéza vzniku Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) v konexte politicko-ekonomických a kultúrno spoločenských zmien prvej polovice 20. storočia a jej reflexia v prostredí slovenského luteranizmu / Ján Badura
  In: In pluribus unum - jednota v mnohosti. - ISBN 978-80-555-0668-5. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012. - S. 304-314
 3. AFD Management practices of electronic resources in an academic library / Ján Badura
  In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3351-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 17-22 [CD-ROM]
 4. AFD Fakultná knižnica EBF UK dejiny a súčasnosť fakultnej knižnice / Ján Badura
  In: 90 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku. - ISBN 978-80-88827-36-8. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 135-144
 5. BDF Reformácia v Anglicku / Ján Badura
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 12 (2012), s. 54-57
 6. BDF Ako efektívnejšie využívať knižnicu / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 32, č. 1 (2010/11), s. 28-29
 7. BDF Míľniky ekumenického hnutia: Svetová misijná konferencia v Edinburgu (1910) / Ján Badura
  In: Cirkevné listy. - Roč. 134, č. 12 (2010), s. 12-16
 8. BDF Konštitucionalizmus / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 32, č. 3 (2010/11), s. 10-15
 9. BDF Konštitucionalizmus pokračovanie z predchádzajúceho čísla / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 33, č. 1 (2011/12), s. 13-18
 10. EDI Svědomí liberála / Ján Badura
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 109-111 [online]
 11. EDI Paul Collier: Miliarda nejchudších : proč se některým zemím nedaří a co s tím recenzia / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 34, č. 1 (2012/2013), s. 19-21
 12. EDI Prvý zborník z úspešnej medzinárodnej konferencie recenzia / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 34, č. 2 (2012/2013), s. 29-31
 13. EDI Nové riešenia starých problémov v oblasti životného prostredia recenzia / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 33, č. 4 (2011/2012), s. 28-30
 14. EDI Horňanová, S., Šoltesová, K. (ed.) Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu recenzia / Ján Badura
  In: Cirkevné listy. - Roč. 137, č. 6 (2013), s. 23-25
 15. EDI Nová monografia o kraji Štefánikovom, Hurbanovom a Krmanovom / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 32, č. 2 (2010/11), s. 32-33
 16. FAI Eschatologické predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmu : pešere, mesiašske a mystické texty. / eds. Sidonia Horňanová, Ján Badura
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 17. FAI „Jednota v mnohosti“ : zborník z teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov. / zostavili Adriána Biela, Richard Schön, Ján Badura
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2012
 18. GII Čo nového v našej knižnici? / Ján Badura
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 33, č. 3 (2011/2012), s. 8-10
 19. GII V USA už dávno pochopili, že štúdium, výskum a veda sa nedajú robiť "na kolene" / aut. interv. Martina Kováčiková ; účast. interv. Ján Badura
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč.102, č. 6 (2012), s. 9
 20. GII Knižnica je centrom pre výskum reformácie na Slovensku / Ján Badura
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 8 (2012), s. 16-17