Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Fakturačné údaje
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Odbojárov 10
P. O. BOX 95
820 05  Bratislava 25

IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČO DPH: SK2020845332

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

prof. RNDr. Michal Greguš PhD.

Fakulta managementu UK,
dekan, prodekan fakulty

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre externé štúdium
dekan, prodekan fakulty

doc. Ing. Jana Kajanová PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana roz. fak. a kval. rast
dekan, prodekan fakulty

prof. Ing. Anna Pilková PhD., MBA

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre vedu a výskum
dekan, prodekan fakulty

prof. Mgr. Peter Štarchoň PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre doktorandské štúdium
dekan, prodekan fakulty

Mgr. Lucia Vilčeková PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy
dekan, prodekan fakulty
+421 2 9021 2128

prof. Ing. Ľubica Bajzíková PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2100

prof. RNDr. Michal Greguš PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2080
Na e-mailovú komunikáciu používajte iba adresu michal.gregus@fm.uniba.sk
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná