Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Ing. Pavol Gono

Fakulta managementu UK, Centrum informačných technológií
inžinier správca užívateľských aplikácií
Telefón
02/501 17 458
Miestnosť
FM UK, Odbojarov 10, m.c. 319
Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
profesor vysokoškolský, univerzitný
Poznámka
Na e-mailovú komunikáciu používajte iba adresu michal.gregusfm.uniba.sk
Fakulta managementu UK, Fakulta managementu UK
dekan, prodekan fakulty
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent
Telefón
02/501 17 407
Miestnosť
335
Fakulta managementu UK, Referát E-Learning
odborný administratívny zamestnanec kult
Publikačná činnosť

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 401
Fakulta managementu UK, Referát E-Learning
odborný administratívny zamestnanec kult
Publikačná činnosť

Vladimír Hapl

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik

Mgr. Nora Hlivárová

Fakulta managementu UK, Oddelenie vedy a výskumu
referent v administratíve, i. n.
Fakulta managementu UK, Centrum informačných technológií
technik vo výpočtovej technike, i. n.
Publikačná činnosť

PhDr. Mgr. Marian Holienka, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Fakulta managementu UK, Oddelenie vedy a výskumu
referent v administratíve, i. n.
Publikačná činnosť

Zuzana Horáčková

Fakulta managementu UK, Knižnica
knihovník

Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 510
Publikačná činnosť