Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Andreas Votteler

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM/x, externý)

Ing. Tania Walter-Güpner

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM/x, externý)

Joachim Weber

Fakulta managementu UK
Doktorand (6.dPM/x, externý)

Andrea Weigold

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM/x, externý)

Michael Gregor Wenders

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM/x, externý)

Christian Wolfsteiner

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dPM/x, externý)

Ing. Juraj Zelenay

Fakulta managementu UK
Doktorand (4.dPM/x, externý)
Publikačná činnosť

Tim Ziegenhardt

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dPM/x, externý)

Ing. Peter Balco, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Ing. Mariana Brandisová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik