Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Martina Drahošová, PhD.

Fakulta managementu UK, E-Europe centrum
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Renáta Drongová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

PhDr. Danka Ďuračková

Fakulta managementu UK, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný

Mgr. Eleonóra Fecišková

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/501 17 489

doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 621
Miestnosť
prist.č.2A
Publikačná činnosť

Antónia Fischerová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

Helena Fischerová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

Mgr. Natália Gahérová

Fakulta managementu UK, Zahraničné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Peter Gál, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 620
Miestnosť
prist.č.1
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Gažová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť