Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

PhDr. Lukáš Copuš, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Jerguš Čáran

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Erika Černeková

Fakulta managementu UK, Zahraničné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Ing. Miroslav Čirka

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
správca budovy a majetku
Fakulta managementu UK, Referát plánu a rozpočtu
odborný administratívny zamestnanec kult

Andrej Daňo

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
správca budovy a majetku

Mgr. Andrea Daňová

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Dr. Fréderic Delaneuville, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 514
Publikačná činnosť

Marta Dobrovičová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

Ing. Iveta Drahošová

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/501 17 465

Mgr. Martina Drahošová, PhD.

Fakulta managementu UK, E-Europe centrum
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť