Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Jerguš Čáran

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Erika Černeková

Fakulta managementu UK, Zahraničné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Ing. Miroslav Čirka

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
správca budovy a majetku
Fakulta managementu UK, Referát plánu a rozpočtu
odborný administratívny zamestnanec kult

Andrej Daňo

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
správca budovy a majetku

Mgr. Andrea Daňová

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Dr. Fréderic Delaneuville, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 514
Publikačná činnosť

Marta Dobrovičová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

Ing. Iveta Drahošová

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/501 17 465

Renáta Drongová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

PhDr. Danka Ďuračková

Fakulta managementu UK, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný