Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Barbora Suchá

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dMN, denný)

Mgr. Rita Szarková

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dMN, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Maroš Šlenker

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dMN, denný)

Daniela Viviane Abratzky

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dPM/x, externý)

Mgr. Christoph Bach

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM/x, externý)

Metin Balci

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dPM/x, externý)

Jens-Andreas Barth

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM/x, externý)

Julia Becker

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM/x, externý)

Roger Kevin Binke

Fakulta managementu UK
Doktorand (5.dPM/x, externý)

Mgr. Petra Blažeková

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dPM/x, externý)
Publikačná činnosť