Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Helena Fischerová

Fakulta managementu UK, Dekanát, Referát prevádzky a oblužných činností
upratovačka

Bc. Zora Mária Frešová

Fakulta managementu UK,
1.dMANsj

Ing. Robert Furda, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Monika Gányovicsová

Fakulta managementu UK, Dekanát, Referát prevádzky a oblužných činností
upratovačka

Mgr. Andrea Gažová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9021 2138

Mgr. Andrea Gažová, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Pracovník podpory PR a eventov
Prvá Predchádzajúca ... 3 4 [5] 6 7 ... Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>