Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Renáta Drongová

Fakulta managementu UK, Dekanát, Referát prevádzky a oblužných činností
upratovačka

Mgr. Branislav Dudić, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra medzinárodného manažmentu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9021 2141

Mgr. Olivier Dumontel

Fakulta managementu UK,
3.dMANsj

Mgr. Olivier Dumontel

Fakulta managementu UK, Katedra medzinárodného manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Romana Farská

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy, Zahraničné oddelenie
referent zahr. oddelenia
+421 2 9021 2098

Mgr. Yuliia Fedorova, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Ing. Solomiia Fedushko, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9021 2078
Prvá Predchádzajúca ... 2 3 [4] 5 6 ... Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>