Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Ing. Vladimír Valach, PhD., CFA, MBA

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9021 2144

Mgr. Natália Vančišinová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy

Mgr. Katarína Vechter Močarníková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9021 2050

Ing. Ondrej Vozár

Fakulta managementu UK, Dekanát, Sekretariát dekana a tajomníka
odborný referent v administratíve
+421 2 9021 2042

Mgr. Ľudmila Žalkovičová

Fakulta managementu UK, Katedra informačného manažmentu a podnikových systémov
asistent vysokej školy
+421 2 9021 2148
Prvá Predchádzajúca ... 19 20 [21]

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>