Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Dr. Mgr. Katarína Uchaľ, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2025

Ing. Vladimír Valach, PhD., CFA, MBA

Fakulta managementu UK, Katedra kvantitatívnych metód
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2144

Mgr. Katarína Vechter Močarníková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra kvantitatívnych metód
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2050

Mgr. Lukáš Veteška

Fakulta managementu UK,
3.dMANsj

Mgr. Linda Zummerová

Fakulta managementu UK, Katedra kvantitatívnych metód
3.dMANsj
+421 2 9021 2047
Prvá Predchádzajúca ... 19 20 [21] 22 Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK