Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

PhDr. Peter Veselý, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2137
332 B
Utorok10:00 – 11:30
Streda09:00 – 10:30

Mgr. Lukáš Veteška

Fakulta managementu UK,
3.dMANsj

Mgr. Monika Vojteková

Fakulta managementu UK,
2.dMANsj
02/501 17 503

Mgr. Linda Zummerová

Fakulta managementu UK,
2.dMANsj
+421 2 9021 2047

Mgr. Ľudmila Žalkovičová

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
asistent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2148
Prvá Predchádzajúca ... 18 19 [20]

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK