Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

PhDr. Dominik Šteffko

Fakulta managementu UK,
2.dMANsj

Mgr. Peter Šúrek

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, Oddelenie doktorandského štúdia
referent zahraničných doktorandov
+421 2 9021 2091

Mgr. Soňa Šúreková

Fakulta managementu UK, Ekonomické oddelenie, Referát plánu a rozpočtu
referent plánu a rozpočtu

Mgr. Dániel Tóth

Fakulta managementu UK,
3.dMANsj

Mgr. Dominik Trubač

Fakulta managementu UK,
3.dMANsj

Dr. Mgr. Katarína Uchaľ, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9021 2025

Ing. Vladimír Valach, PhD., CFA, MBA

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9021 2144
Prvá Predchádzajúca ... 18 19 [20] 21 Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>