Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Fakturačné údaje
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Odbojárov 10
P. O. BOX 95
820 05  Bratislava 25

IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČO DPH: SK2020845332

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

PhDr. Peter Veselý PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Lucia Vilčeková PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 427

Mgr. Lucia Vilčeková PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy
dekan, prodekan fakulty
+421 2 9021 2128

Ing. Jaroslav Vojtechovský PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2062

Ing. Jarmila Wefersová PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2083

doc. Mgr. Emil Wojčák PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9021 2050
Prvá Predchádzajúca ... 16 17 [18]