Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Fakturačné údaje
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Odbojárov 10
P. O. BOX 95
820 05  Bratislava 25

IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČO DPH: SK2020845332

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Ján Smoleň PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2023

doc. PhDr. Eva Smolková CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2072
02/501 17 627
príst.č.4B

doc. PhDr. Paulína Stachová PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2096
02/501 17 416

doc. Ing. Iveta Stankovičová PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2079
02/501 17 484
328/A

doc. Ing. Zuzana Stoličná PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2099
02/501 17 416

doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2069
02/501 17 431

Mgr. Andrea Studeničová

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
asistent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2058
02/501 17 486

Mgr. Andrea Studeničová

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre vedu a výskum, Oddelenie doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec kult

doc. PhDr. Rozália Sulíková PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2043

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra kvantitatívnych mnetód
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9021 2095
02/501 17 518
Prvá Predchádzajúca ... 16 17 [18] 19 20 Nasledujúca Posledná