Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Fakturačné údaje
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Odbojárov 10
P. O. BOX 95
820 05  Bratislava 25

IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČO DPH: SK2020845332

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

doc. RNDr. Michal Greguš PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre denné štúdium, Referát E-Learning
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9021 2084

Mgr. Adam Grožák

Fakulta managementu UK,
1.dMN

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre denné štúdium, Referát E-Learning
odborný administratívny zamestnanec kult

Mgr. Nora Hlivárová

Fakulta managementu UK, Projektová kancelária
referent v administratíve, i. n.

doc. PhDr. Marian Holienka PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2107

doc. PhDr. Marian Holienka PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre vedu a výskum, Oddelenie vedy a výskumu
referent v administratíve, i. n.
Prvá Predchádzajúca ... 5 6 [7] 8 9 ... Nasledujúca Posledná