Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra medzinárodného manažmentu
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9021 2075

Mgr. Veronika Bučková

Fakulta managementu UK,
2.dMANsj

prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
profesor vysokoškolský
+421 2 9021 2143

prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana roz. fak. a kval. rast
Prodekan pre projekty a rozvoj
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>