Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Fakturačné údaje
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Odbojárov 10
P. O. BOX 95
820 05  Bratislava 25

IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČO DPH: SK2020845332

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Zuzana Kirchmayer PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2047
02/501 17 510

Mgr. Kitty Klacsánová

Fakulta managementu UK,
1.dMN

Mgr. Petronela Klačanská PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2139

Soňa Kleinová

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre vedu a výskum, Knižnica
odborný dokumentarista
+421 2 9021 2118
02/501 17 631
kniž. č.10

doc. Ing. Jaroslava Kniežová PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2082
02/501 17 415

Mgr. Lucia Kočišová

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
asistent v administratíve
+421 2 9021 2067

Mgr. Lucia Kočišová

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana roz. fak. a kval. rast
Zamestnanec

Mgr. Lucia Kohnová PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2114

Mgr. Yveta Kollárová

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre externé štúdium, Oddelenie externého štúdia
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9021 2071
02/501 17 433
Prvá Predchádzajúca ... 8 9 [10] 11 12 ... Nasledujúca Posledná