Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Radoslava Šrútová

Fakulta managementu UK,
1.dMANsj

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Fakulta managementu UK,
dekan fakulty

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu a obchodu
profesor
+421 2 9021 2029

PhDr. Dominik Šteffko

Fakulta managementu UK,
2.dMANsj

Mgr. Soňa Šúreková

Fakulta managementu UK, Ekonomické oddelenie, Referát plánu a rozpočtu
referent plánu a rozpočtu

Mgr. Dániel Tóth

Fakulta managementu UK,
3.dMANsj

Mgr. Dominik Trubač

Fakulta managementu UK,
3.dMANsj
Prvá Predchádzajúca ... 18 19 [20] 21 Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>