Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Andrea Studeničová

Fakulta managementu UK, Katedra informačného manažmentu a podnikových systémov
asistent vysokej školy
+421 2 9021 2058

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
docent vysokej školy
+421 2 9021 2043

Mgr. Rita Szalai, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9021 2079

Mgr. Viktoria Szmid, M. A.

Fakulta managementu UK, Katedra medzinárodného manažmentu
lektor vysokej školy

Viera Šeligová

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, Oddelenie doktorandského štúdia
referent doktorandského štúdia
+421 2 9021 2074
Prvá Predchádzajúca ... 17 18 [19] 20 21 Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>