Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Voľby do AS UK a AS FM UK 2019

Zoznam kandidátov za člena zamestnaneckej časti Akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave


Vyhlásenie termínu všeobecných volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave - zamestnanecká časť

Návrh kandidáta za člena zamestnaneckej časti Akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave vo všeobecných voľbách
dňa 24. septembra 2019


Zoznam kandidátov za člena študentskej časti Akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave

Vyhlásenie termínu všeobecných volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave - študentská časť

Návrh kandidáta za člena študentskej časti Akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave vo všeobecných voľbách
dňa 24. septembra 2019


Zoznam kandidátov za člena zamestnaneckej časti Akademického senátu
Univerzity Komenského, Fakulty managementu v Bratislave

Vyhlásenie všeobecných volieb
do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu - zamestnanecká časť

Návrh kandidáta za člena zamestnaneckej časti Akademického senátu
Univerzity Komenského, Fakulty managementu v Bratislave
vo všeobecných voľbách dňa 24. septembra 2019


Zoznam kandidátov za člena študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského, Fakulty managementu v Bratislave

Vyhlásenie všeobecných volieb
do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu - študentská časť

Návrh kandidáta za člena študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského, Fakulty managementu v Bratislave
vo všeobecných voľbách dňa 24. septembra 2019