Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce voľby do AS FM UK a AS UK

Doplňujúce voľby do AS UK a AS FM UK

Oznámenie výsledkov doplňovacích volieb do
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave,
Fakulty managementu


Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do Akademického senátu FM UK

Oznámenie výsledkov doplňovacích volieb do
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za volebný obvod Fakulty managementu


Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do Akademického senátu UK


 

Rozhodnutie o zaradení kandidátov do doplňovacích volieb do
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za volebný obvod Fakulty managementu

Zoznam kandidátov do doplňovacích volieb do
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za volebný obvod Fakulty managementu


Rozhodnutie o zaradení kandidátov do doplňovacích volieb do
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu


Zoznam kandidátov do doplňovacích volieb do
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu


Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
Návrhy kandidátov je možné doručiť do 2. októbra 2020 do 14.00 hod.  

Návrh na kandidáta - formulár

Doplňujúce voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
dňa 7. októbra 2020 od 09.00 do 14.00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí.  
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
Návrhy kandidátov je možné doručiť do 2. októbra 2020 do 14.00 hod.

Návrh na kandidáta - formulár

Doplňujúce voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
dňa 7
. októbra 2020 od 09.00 do 14.00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí.