Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

SAIA

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Programy SAIA, n. o.
Akademické mobility, CEEPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko, Národný štipendijný program, Sciex (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond), Servisné centrá EURAXESS

Viac informácií na oficiálnych stránkach www.saia.sk

Bulletin SAIA
Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. (ISSN 1338-0400).

Aktuálne číslo bulletinu nájdete na stránkach: http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/

 

Bulletin SAIA 2/2021 si môžete prečítať/stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/

Témou čísla sú Opatrenia Marie Skłodowska-Curie (MSCA), na čo sa predbežne pripraviť v období rokov 2021 – 2027. 

V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierka v najbližších mesiacoch.  Predstavujeme aj nový projekt UniWeliS  – podpora internacionalizácie vysokých škôl prostredníctvom profesionalizácie služieb poskytovaných mobilným akademickým pracovníkom.

 


Bulletin je vo formáte PDF (na ich prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – http://get.adobe.com/reader/).