Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuky na štipendium a iné

Aktuálne ponuky

Výzva na podávanie prihlášok na jednomesačnú stáž na...15. 02. 2021

Výzva sa týka doktorandov a postdoktorandov UK, do 7 rokov od ukončenia PhD. štúdia.