Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuky na štipendium a iné

Aktuálne ponuky

Fulbrightova nadácia - ponuka štipendijného programu21. 05. 2019

Važení priatelia, Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť s informáciou ohľadne Fulbrightovho programu pre výskum a prednášanie. Štipendijný program je určený...