Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Inštitúcie a štipendiá

SAIA

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Programy SAIA, n. o.
Akademické mobility, CEEPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko, Národný štipendijný program, Sciex (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond), Servisné centrá EURAXESS

Viac informácií na oficiálnych stránkach www.saia.sk


Bulletin SAIA 3/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na:

https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie
Témou čísla je vysokoškolské vzdelávanie v Japonsku.   
 
V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch či pozvánky na webináre SAIA.
 
Predstavujeme aj štipendijný program podporujujúci mobilitu, tréning a kariérny rast výskumníkov MSCA (Opatrenia Marie Skłodowska-Curie) na stranách 19 až 22.
Národný štipendijný program SR, ktorý má prvú tohtoročnú uzávierku 30. apríla, priblížia jeho administrátori na stranách 17 a 18.
Vysokoškolákov, doktorandov a postdoktorandov pozývame na webinár Ako získať štipendium NŠP do celého sveta?, ktorý  bude 22. marca 2023 (utorok) o 14:00 h
(https://www.saia.sk/sk/main/aktuality/podujatia/nsp-krok-za-krokom-k-uspesnej-ziadosti)


Bulletin SAIA
Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. (ISSN 1338-0400).

Štipendiá na akademický rok 2022/2023 

Bulletin je vo formáte PDF (na ich prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – http://get.adobe.com/reader/).

 

 

Národný štipendijný program

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl, výskumní a umeleckí pracovníci SAV, ktorí sú majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

Podmienky pre uchádzačov zo Slovenska (vyslania) na stránkach SAIA