Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Welcome Week 2022/2023

Erasmus

Septembrový týždeň od 12.09 – 16.09.2022 bol na FM UK uvítacím týždňom pre Incoming Erasmus študentov, NŠP študentov, študentov anglického programu, iných výmenných mobilitných programov v rámci univerzitných zmlúv, ako aj našich nových študentov prvého ročníka.

Prichádzajúci Erasmus študenti absolvovali bohatý celotýždňový program začínajúci ich imatrikuláciou v aule budovy rektorátu UK a príhovorom prorektora pre zahraničné vzťahy, absolvovali prehliadku Bratislavy, kurz základov Slovenčiny, informačné stretnutia na fakultách a sprievodný veselší program organizovaný ESN združením. Tento semester hosťujeme 130 incoming študentov z Rakúska, Belgicka, Nemecka, Španielska, Francúzska, Francúzska Talianska, Írska, Holandska, Portugalska, Rumunska, Švédska, Turecka, ale aj z Uzbekistanu, Taiwanu, Japonska a Libanonu.

Anglický program

V utorok sme na fakulte privítali študentov prvých ročníkov nášho anglického programu. Tento rok nám prijímacím pohovorom úspešne prešlo viac ako 120 uchádzačov. Veľmi sa tešíme, že u nás chcú študovať študenti z naozaj rozmanitých krajín sveta ako je India, Brazília, Filipíny, Nigéria, Vietnam...

Srdečne ich u nás privítal pán dekan prof. Greguš, ktorý im do štúdia zaželal veľa síl a odhodlania. Naše kolegyne z Oddelenia štúdia v anglickom jazyku im spolu s prodekankou pre zahraničné vzťahy Dr. Luciou Vilčekovou a študijnou poradkyňou Dr. Andreou Gažovou pripravili úvodné stretnutie, kde sa dozvedeli najdôležitejšie informácie o fungovaní a nastavení fakulty predtým, ako budúci týždeň naplno odštartujeme semester.