Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky výberového konania na Erasmus+ štúdium

Výsledky výberového konania z minulých rokov

Výsledky výberového konania na ERASMUS+ ŠTÚDIUM na ak. rok 2021/2022

Výsledky výberového konania na ERASMUS+ ŠTÚDIUM na ak. rok 2021/2022 leto - dodatočný výber

Výsledky dodatočného výberového konania na ERASMUS+ ŠTÚDIUM na ak. rok 2020/2021

Výsledky výberového konania na ERASMUS+ ŠTÚDIUM na ak. rok 2020/2021

Výsledky výberového konania na ERASMUS+ ŠTÚDIUM na ak. rok 2019/2020

Výsledky dodatočného výberu na ERASMUS+ štúdium na ak. rok 2019/2020

Výsledky výberového konania na ERASMUS+ ŠTÚDIUM na ak. rok 2018/2019

Výsledky výberového konania na ERASMUS+ ŠTÚDIUM na ak. rok 2017/2018

Výsledky výberového konania na ERASMUS+ ŠTÚDIUM na ak. rok 2016/2017

Výsledky výberového konania na ERASMUS+ ŠTÚDIUM na ak. rok 2015/2016

Výsledky výberového konania na ERASMUS+ ŠTÚDIUM na ak. rok 2014/2015

Výsledky výberového konania na ERASMUS ŠTÚDIUM na ak. rok 2013/2014

Výsledky výberového konania ERASMUS štúdia na ak. rok 2012/2013 - Zoznam uchádzačov na Erasmus štúdium na akademický rok 2012/2013

Výsledky výberového konania na Erasmus štúdium na akademický rok 2011/2012 (Zoznam uchádzačov na Erasmus štúdium na akademický rok 2011/2012)

Výsledky výberového konania na Erasmus študentskú mobilitu - štúdium na akademický rok 2010/2011 (Zoznam uchádzačov o štúdium ERASMUS)

Výsledky výberového konania ERASMUS na ak. rok  2009/2010

Výsledky výberového konania Socrates - Erasmus na ak. rok 2008/2009

Výsledky výberového konania Socrates na akademický rok 2007/2008