Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Finančné krytie

Finančné krytie

Finančné krytie - podľa rozdelenia krajín na skupiny nájdete na stránkach UK: http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-studium-student-mobility-for-study-sms/vseobecne-podmienky/financne-krytie/

Univerzite Komenského v Bratislave bol od Národnej agentúry pridelený pre akademický rok 2017/2018 väčší grant na mobilitu študentov – štúdium.

Z toho dôvodu sa budú granty vyplácať nasledovne:

-       na mobilitu budú vyslaní všetci študenti, ktorí prešli výberovými konaniami a ich termín pobytu bude stanovený na dĺžku, ktorú študent potrebuje na absolvovanie prednášok aj skúškového obdobia;
-       finančne budú študenti podporení do maximálnej výšky 5,5 mesačných grantov;
-       granty budú vyplácané opäť v dvoch splátkach 90% pred pobytom, 10% po pobyte.
Táto informácia sa nachádza už aj na webe Univerzity Komenského: uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-studium-student-mobility-for-study-sms/vseobecne-podmienky/trvanie-pobytu/

 

ďalšie informácie o finančnom krytí nájdete na stránkach UK: http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-studium-student-mobility-for-study-sms/vseobecne-podmienky/financne-krytie/

 

<output>

Všeobecne je platný rozsah mobility minimálne 3 mesiace, maximálne 12 mesiacov. Stratégia UK je umožniť mobilitu čo najväčšiemu počtu študentov.

Informácia pre všetkých študentov, ktorí pocestujú v akademickom roku 2017/2018:

Na základe prideleného grantu pre Univerzitu Komenského v Bratislave od Národnej agentúry zastrešujúcej program Erasmus+ pre celé Slovensko, budú granty pre akademický rok 2017/2018 vyplácané nasledovne:

  • na mobilitu budú vyslaní všetci študenti, ktorí prešli výberovými konaniami a ich termín pobytu bude stanovený na dĺžku, ktorú študent potrebuje na absolvovanie prednášok aj skúškového obdobia;
  • finančne budú študenti podporení do maximálnej výšky 5,5 mesačných grantov;
  • granty budú vyplácané v dvoch splátkach 90% pred pobytom, 10% po pobyte.

Príklad:  študent cestuje do Nemecka na obdobie zimného semestra od 01.10.2017 do 31.03.2018. Obdobie predstavuje 6 mesiacov, ale grant bude vo výške 2 310 € (5,5 x 420 €), zvyšné dni sa budú považovať za obdobie s nulovým grantom. Pred pobytom dostane sa svoj účet 90% z tejto sumu, t. j. 2 079 €. Po pobyte a vysporiadaní všetkých záväzkov voči UK mu bude zvyšok grantu doplatený, resp. upravený podľa reálnej dĺžky pobytu potvrdenej od zahraničnej univerzity.

</output>