Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Postup po návrate z mobility

ŠTUDENT vkladá do Moblitiy Online Systemu (do 30 dní od ukončenia pobytu):

  • Transcript of Records - výpis študijných výsledkov na zahraničnej univerzite.Študenti bakalárskeho a magisterského stupňa musia doniesť minimálne 15 kreditov za semester z povinných predmetov a voliteľne povinných predmetov. Študenti doktorandského štúdia predkladajú potvrdenie, že pracovná náplň pobytu bola zhodná s dohodnutým plánom (posudok zodpovedného pedagóga - forma nie je určená). Na základe toho im prizná domáca fakulta 15 kreditov
  • Potvrdenie o pobyte na zahraničnej univerzite (v prípade, že zahraničná univerzita nemá vlastné tlačivo, či potvrdenie môžete použiť naše)
  • Tlačivo na uznávanie kreditov získaných počas Erasmus štúdia, dané predvyplnené tlačivo študnet posiela spolu s transcriptom Dr Vilčekovej na uznanie, po jej uznaní ho nahrá do systému ako Optional document,alebo Recognition of Faculty
  • LA – Learning Agreement – študent si skontroluje či v prípade ak robil zmeny/changes, má danú časť dokumentu podpísanú tromi stranami a nahranú v systéme, LA After part – po mobilite sa aktuálne nevyžaduje vypĺňať, lebo je duplicitou transcriptu

Správa študenta a OLS jazykový test po mobilite
Študent po návrate z mobility vypĺňa správu prostredníctvom Mobility Tool.  Každý študent dostane automaticky e-mail (na mailovú adresu uvedenú v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku) avízo na vyplnenie správy a OLS testu, jeden deň po dátume stanovenom ako dátum ukončenia mobility. Správy sú generované systémom pre každého študenta osobitne.