Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Podávanie prihlášok

Dodatočná výzva na podávanie prihlášok

 

Otvárame dodatočnú výzvu na prihlasovanie na študentské mobility Erasmus+ za účelom štúdia na letný semester AR 2021/2022.

Termín prihlasovania:  od 04.10.2021 do 10.10.2021


 

 

Otvorená výzva na Erasmus+ mobilitu ŠTÚDIUM na akademický rok 2021/2022

Vážení študenti,

Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ UK vyhlasuje výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2021/2022.

Prihláška je zverejnená na web stránke https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom mena a hesla, ako do AiSu.

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu ERASMUS+ na akademický rok 2020/2021 je predĺžená do 28.02.2021 do 23:59.

Návod na vyplnenie prihlášky, registrovania sa do systému a ďalšie užitočné informácie

Výzva je určená pre študentov denného a externého štúdia 1., 2., 3., a 4. ročníka. Podávanie online prihlášok je otvorené do 28.2.2021 do 23:59, dovtedy treba vložiť aj všetky požadované dokumenty ako CV, motivačný list, a výpis predchádzajúceho štúdia všetko v Aj, a vyplniť študijné priemery.
Prihláška, ktorá nebude spĺňať tieto štandardy nebude zaradená do výberu.

Pri výbere, zadávajte vždy 3 preferenčné univerzity, inak si znižujete šance vo výbere.
Detailné informácie o jednotlivých univerzitách si pozrite na našom webe:
https://www.fm.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus-studium/zoznam-univerzit-erasmus-partnerske-univerzity/

Všímajte si kde sa daný campus nachádza (môže byť inde ako napovedá názov), akú má ponuku predmetov v danom semestri, a či nemá aktuálne info že sa v konkrétnom roku neotvára pre Erasmus.


Aktuálny zoznam univerzít, s ktorými má FM zmluvu na program ERASMUS+ nájdete na našej webovej stránke: Zoznam univerzít, s ktorými má Fakulta managementu uzatvorené dohody na akademický rok 2021/2022.

Aktuálny prehľad rozdelenia krajín a základných grantov na stránkach UK

Výberové kritériá

-          študijné výsledky na  FM UK

-          pokročilosť štúdia (ročník, predchádzajúca účasť na mobilite)

-          jazykové certifikáty aj iné ako Aj – pre štúdium vo FR, DE ...

-          koncepcia CV, motivačného listu

-          angažovanosť pre FM UK , ESN

-          účasť na iných projektoch

-          celkový profil študenta