Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Podávanie prihlášok

Otvorená DODATOČNÁ výzva na Erasmus+ mobilitu ŠTÚDIUM na akademický rok 2020/2021

Vážení študenti,

Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ UK vyhlasuje dodatočnú výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2020/2021.

Prihláška je zverejnená na web stránke https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom mena a hesla, ako do AiSu.

Výzva bude otvorená do 21.09.2020 do 23:59.
Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili. 

Návod na vyplnenie prihlášky, registrovania sa do systému a ďalšie užitočné informácie

Aktuálne voľné miesta pre dodatočnú výzvu

Dodatočná výzva je určená pre študentov denného a externého štúdia 2., 3., a 4. ročníka,
a aj 5.teho v prípade štátnic v augustovom termíne.
Podávanie online prihlášok je otvorené do 21.09.2020 do 23:59, dovtedy treba vložiť aj všetky požadované dokumenty ako CV, motivačný list, a výpis predchádzajúceho štúdia všetko v Aj, a vyplniť študijné priemery.
Prihláška, ktorá nebude spĺňať tieto štandardy nebude zaradená do výberu.

Vyberať si môžete len z univerzít, ktoré majú voľné miesta po predchádzajúcom výbere, zadávajte vždy 3 preferenčné univerzity, inak si znižujete šance vo výbere.
Detailné informácie o jednotlivých univerzitách si pozrite na našom webe:
https://www.fm.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus-studium/zoznam-univerzit-erasmus-partnerske-univerzity/

Všímajte si kde sa daný campus nachádza (môže byť inde ako napovedá názov), akú má ponuku predmetov v danom semestri, a či nemá aktuálne info že letný semester 2021 neotvára pre Erasmus.


Aktuálny zoznam univerzít, s ktorými má FM zmluvu na program ERASMUS+ nájdete na našej webovej stránke: Zoznam univerzít, s ktorými má Fakulta managementu uzatvorené dohody na akademický rok 2020/2021.

Aktuálny prehľad rozdelenia krajín a základných grantov na stránkach UK - aktualizované na akademický rok 20/21

Výberové kritériá

-          študijné výsledky na  FM UK

-          pokročilosť štúdia (ročník, predchádzajúca účasť na mobilite)

-          jazykové certifikáty aj iné ako Aj – pre štúdium vo FR, DE ...

-          koncepcia CV, motivačného listu

-          angažovanosť pre FM UK , ESN

-          účasť na iných projektoch

-          celkový profil študenta