Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Podávanie prihlášok

Výzva na podávanie prihlášok na akademický rok 2022/2023

<output>Výsledky výberového konania na ERASMUS+ ŠTÚDIUM na ak. rok 2021/2022</output>

Milí študenti,

Oddelenie programu Erasmus+ vyhlasuje výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2022/2023.

Erasmus partnerské univerzity – obdobie 2022 - 2029 – aktuálny zoznam

Výzva je otvorená do 15. 02. 2022. Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť na mobilitu ŠTÚDIUM na akademický rok 2022/2023. 

Postup na vyplnenie prihlášky

link na prihlásenie: 

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMS&sprache=en


 

 

Výberové kritériá

-          študijné výsledky na  FM UK

-          pokročilosť štúdia (ročník, predchádzajúca účasť na mobilite)

-          jazykové certifikáty aj iné ako Aj – pre štúdium vo FR, DE ...

-          koncepcia CV, motivačného listu

-          angažovanosť pre FM UK , ESN

-          účasť na iných projektoch

-          celkový profil študenta