Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Podávanie prihlášok

Podávanie prihlášok na program ERASMUS+ na akademický rok 2019/2020

Aktuálny zoznam univerzít, s ktorými má FM zmluvu na program ERASMUS+ nájdete na našej webovej stránke: Zoznam univerzít, s ktorými má Fakulta managementu uzatvorené dohody na akademický rok 2019/2020.

Aktuálny prehľad rozdelenia krajín a štipendií

Čas podávania prihlášok na výberové konanie programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020 je od 21. 11. 2018 do 28. 02. 2019.

Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili.
Prízvukujeme, že tento výber je na celý akademický rok, na oba semestre.

V prihláške sa bude uvádzať univerzitný email, ktorý bude automaticky doplnený z AiSu. Prosíme, aby si študenti neprepisovali univerzitný email za svoj súkromný a to z dôvodu, že všetky informácie z Mobility Online im budú chodiť iba na univerzitný email.

Podľa pravidiel programu ERASMUS+ máte možnosť sa ho zúčastniť na každom stupni štúdia, čiže bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. V súlade s pravidlami môže trvať dlžka mobility, štúdium aj stáž, spolu maximálne 12 mesiacov na jednom stupni.

Samotná registrácia do systému na podporu mobilít "Mobility Online", prihlásenie sa na výberové konanie na štúdium v rámci programu Erasmus+ a postup nájdete na stránkach Univerzity Komenského: https://moja.uniba.sk/ pod názvom "Podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+" a podmienky na stránkach Referátu pre európske programy a Erasmus+ UK.

Celý postup na podanie prihlášky cez systém Mobility Online