Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Podávanie prihlášok

Otvorená výzva na Erasmus+ mobilitu ŠTÚDIUM na akademický rok 2020/2021

Vážení študenti,

v súvislosti so zverejnením Výzvy 2020 z Národnej agentúry na podávanie prihlášok na Erasmus+ mobilitu – štúdium, si Vám dovoľujem oznámiť, že Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ UK vyhlasuje Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a stáž na akademický rok 2020/2021.

Prihláška je zverejnená na web stránke https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom mena a hesla, ako do AiSu.

Výzva bude otvorená do 29. 02. 2020.
Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili. 

Návod na vyplnenie prihlášky, registrovania sa do systému a ďalšie užitočné informácie


Aktuálny zoznam univerzít, s ktorými má FM zmluvu na program ERASMUS+ nájdete na našej webovej stránke: Zoznam univerzít, s ktorými má Fakulta managementu uzatvorené dohody na akademický rok 2020/2021.

Aktuálny prehľad rozdelenia krajín a základných grantov na straánkach UK - bude aktualiyované na akademický rok 20/21

Výberové kritériá

-          študijné výsledky na  FM UK

-          pokročilosť štúdia (ročník, predchádzajúca účasť na mobilite)

-          jazykové certifikáty aj iné ako Aj – pre štúdium vo FR, DE ...

-          koncepcia CV, motivačného listu

-          angažovanosť pre FM UK , ESN

-          účasť na iných projektoch

-          celkový profil študenta