Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Podávanie prihlášok

Podávanie prihlášok na program ERASMUS+ na akademický rok 2018/2019

Výber študentov prebieha každoročne na Fakulte managementu na obidva semestre nasledujúceho akademického roka.

Aktuálny zoznam univerzít, s ktorými má FM zmluvu na program ERASMUS+ nájdete na našej webovej stránke: Zoznam univerzít, s ktorými má Fakulta managementu uzatvorené dohody na akademický rok 2018/2019.

Aktuálny prehľad rozdelenia krajín a štipendií

Čas podávania prihlášok na výberové konanie programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019 je do 31.1.2018

Deadline je 31. január 2018 na registráciu do systému.
Prízvukujeme, že tento výber je na celý akademický rok, na oba semestre.

Podľa pravidiel programu ERASMUS+ máte možnosť sa ho zúčastniť na každom stupni štúdia, čiže bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. V súlade s pravidlami môže trvať dlžka mobility, štúdium aj stáž, spolu maximálne 12 mesiacov na jednom stupni.

Samotná registrácia do systému na podporu mobilít, prihlásenie sa na výberové konanie na štúdium v rámci programu Erasmus+ a postup nájdete na stránkach Univerzity Komenského: https://moja.uniba.sk/ pod názvom "Podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+".

 

Potrebné kroky:

1. Vyplniť a vytlačiť prihlášku a podľa nej doniesť potrebné dokumenty na zahraničné oddelenie, III. poschodie, číslo dverí 336, ak sa dá vytlačiť prihláška zo SOP, potom vytlačiť a tiež priložiť

2. Potrebné dokumenty:
•    2x CV v anglickom jazyku, prípadne v inom, ak ho ovládate aspoň na B2, inak nie je potrebné,
•    2x motivačný list tiež v AJ, druhý jazyk použiť len v prípade jeho ovládania,
•    výpis známok za jednotlivé ročníky v anglickom jazyku zo študijného oddelenia - jeden original s peciatkou a podpisom od študijnej referentky a jednu kópiu
•    neoverené kópie  certifikátov,  len ak máte TOEFL, Cambridge British Council alebo jazyková škola, Goetheho certifikát a podobne (maturitné vysvedčenie nie je certifikát) Predpokladám ako samozrejmosť, že študenti nemeckého a francúzskeho programu dodajú materiály v oboch jazykoch, ak sa hlásia na štúdium do Nemecka a do Francúzska,
•    zoznam aktivít 1x v slovenskom jazyku.