Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Počas pobytu

  • do 14 dní od začiatku semestra na zahraničnej univerzite, najneskôr však do 1 mesiaca Learning Agreement (II. časť) na opätovné schválenie v prípade, že na základe aktuálnej študijnej ponuky boli dohodnuté s prijímajúcou inštitúciou zmeny v štúdiu oproti pôvodne dohodnutému plánu.
  • predĺženie pobytu - študent podá žiadosť minimálne 1 mesiac pred ukončením pôvodne zazmluvneného obdobia