Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Nový postup - podávanie prihlášok

Milí študenti,

Vydajte sa s nami na cestu plnú zážitkov. Využite svoje štúdium naplno a vycestujte na zahraničnú stáž s programom Erasmus+. Každá zahraničná skúsenosť je obrovský krok vpred v tvojom budúcom profesijnom živote. Okrem bohatých skúseností Vás čakajú hlavne nezabudnuteľné zážitky a dobrodružstvo.

Na stáž je možné prihlásiť sa počas celého roka. Prihlášku do systému vložíš v momente, keď budeš mať vybraný podnik/inštitúciu. Podmienkou úspešného výberového konania je motivačný list a tvoj študijný priemer. Prihlášku nájdeš na stránke www.moja.uniba.sk  a v sekcii „MOBILITY“ klikneš na „Študenti UK odchádzajúci na mobilitu STÁŽ Erasmus+ (akcia SMP - Erasmus+ stáž)“ – PRIHLASUJEŠ SA NA MOBILITU STÁŽ V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023. 

Postup na podávanie prihlášky na ERASMUS+ študentskú stáž

Motivačný list ako aj študijný priemer zadávaš priamo do systému Mobility online. Fakultný referent ich následne v systéme oboduje. Na to, aby si prešiel výberom konaním, musíš získať minimálne 10 bodov, t.j. 50% z celkového počtu 20 bodov. O tom, že si prešiel výberovým konaním, budeš informovaný potvrdzujúcim emailom, ktorý je automaticky generovaný systémom v momente, ako fakultný referent potvrdí výber tvojej prihlášky.

Po úspešnom výbere fakultou, už nič nestojí v tvojej ceste vycestovať s nami na stáž Erasmus+. Viac informácii nájdeš na webových stránkach Univerzity Komenského v Bratislave, prípadne sa obráť na fakultného referenta - Natália Gahérová, natalia.gaherovafm.uniba.sk alebo priamo na náš Erasmus+ Team, Tamara Žiak, tamara.ziakuniba.sk .

Podmienky stáže Erasmus+:

  • Študent denného aj externého štúdia
  • Prihlásiť sa môžeš už ako prvák Bc. štúdia
  • Minimálna dĺžka mobility 2 mesiace, maximálna 12 mesiacov za stupeň štúdia (Bc., Mgr., PhD.,)
  • Podnik/inštitúciu si hľadáš sám (užitočná platforma pri výbere stáže https://erasmusintern.org )