Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+ študentské stáže

Akademickým rokom 2022/23 začína ďalšie zmluvné obdobie Erasmus+ programu, ktorého hlavnou víziou je prechod na EWP Network – Erasmus Withought Papers, teda elektronizáciu všetkých procesov od podpisovania zmlúv s partnerskými univerzitami, cez online potvrdzovanie LA po komplexné sprocesovanie dokumentácie jednotlivých študentských a učiteľských mobilít.

Najdôležitejšie novinky v rámci študentských stáží sú nasledovné:

  • študent si  prihlášku podá až v čase, keď už vie podnik/organizáciu kam plánuje v zahraničí na stáž nastúpiť
  • výzva na stáž je otvorená počas celého roka, nie je limitovaná deadlinom
  • celý proces sa administruje online viac info: na stránkach UK