Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Výsledky výberového konania ERASMUS+ stáž

Výsledky výberového konania na ERASMUS+ mobilitu stáž na ak. rok 2018/2019

Milí študenti, srdečne Vám všetkým blahoželáme k úspechu vo výberovom konaní  na mobilitu ERASMUS+ stáž a absolventskú stáž na akademický rok 2018/2019.

Výsledky výberového konania na stáž na ak. rok 2018/2019

Výberové konanie na stáž a absolventskú stáž dopadlo výborne, výberová komisia odporučila všetkých prihlásených. Teraz bude na Vás, ako rýchlo si budete vedieť stáž zohnať. Na stáž na akademický rok 2108/2019 sa môžete hlásiť už od júla 2018 do septembra 2019 návratom.

Výber na absolventskú stáž posielame na Konzorcium, ktoré túto stáž administruje.


Ešte raz Vám blahoželám.

S pozdravom,

PhDr. Viera Bennárová
vedúca zahraničného oddelenia, ERASMUS+ fakultný koordinátor

P.S. Všetky Vaše prípadné otázky smerujte na môj e-mail: viera.bennarovafm.uniba.sk