Výsledky výberového konania ERASMUS+ stáž

Výsledky výberového konania na ERASMUS+ mobilitu stáž na ak. rok 2017/2018

Milí študenti, srdečne Vám všetkým blahoželáme k úspechu vo výberovom konaní  na mobilitu ERASMUS+ stáž a absolventskú stáž na akademický rok 2017/2018.

Výsledky výberového konania na stáž na ak. rok 2017/2018

Výberové konanie na stáž aj absolventskú stáž dopadlo rovnako ako výber na štúdium výborne, výberová komisia odporučila všetkých prihlásených.

Teraz bude na Vás, ako rýchlo si budete vedieť stáž zohnať. Na stáž na akademický rok 2107/2018 sa môžete hlásiť už od júla 2017 do septembra 2018 návratom.

Výber na absolventskú stáž posielame na Konzorcium, ktoré túto stáž administruje, jej účastník však musí prejsť fakultným výberom.

Ešte raz Vám blahoželám.

S pozdravom,

PhDr. Viera Bennárová
vedúca zahraničného oddelenia, ERASMUS+ fakultný koordinátor

P.S. Všetky Vaše prípadné otázky smerujte na môj e-mail: viera.bennarovafm.uniba.sk