Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Výsledky výberového konania ERASMUS+ absolventská stáž

Výsledky výberového konania na ERASMUS+ absolventská stáž na ak. rok 2018/2019

Milí študenti, srdečne Vám všetkým blahoželáme k úspechu vo výberovom konaní  na mobilitu ERASMUS+ stáž a absolventskú stáž na akademický rok 2018/2019.

Výsledky výberového konania na absolventskú stáž na ak. rok 2018/2019

Výsledky výberového konania na absolventskú stáž na ak. rok 2018/2019 dodatočné

Výberové konanie na stáž aj absolventskú stáž dopadlo rovnako ako výber na štúdium výborne, výberová komisia odporučila všetkých prihlásených.

Teraz bude na Vás, ako rýchlo si budete vedieť stáž zohnať. Na stáž na akademický rok 2108/2019 sa môžete hlásiť už od júla 2018 do septembra 2019 návratom.

Výber na absolventskú stáž posielame na Konzorcium, ktoré túto stáž administruje.

Ešte raz Vám blahoželám.

S pozdravom,

PhDr. Viera Bennárová
vedúca zahraničného oddelenia, ERASMUS+ fakultný koordinátor

P.S. Všetky Vaše prípadné otázky smerujte na môj e-mail: viera.bennarovafm.uniba.sk