Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

POSTUP na ABSOLVENTSKÚ stáž Erasmus+

V rámci projektu ERASMUS+ majú možnosť prihlásiť sa aj budúci absolventi, ich stáž realizuje konzorcium.
Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou  zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+. Viac informácii nájdete na stránke: www.workspaceeurope.sk

Výzva na ABSOLVENTSKÚ STÁŽ 2020/2021


Ako sa prihlásiť?

Potrebné informácie a prihlášku na absolventskú stáž nájdete na stránkach workspaceeurope po kliknutí

Termín ukončenia výberového konania je 30.4.2020.

Kto sa môže prihlásiť?
Študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

Doba trvania stáže:
Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace, t.j. 60 dní v jednej prijímajúcej organizácii. Maximálna dĺžka závisí od toho, koľko mesiacov mobility ste v rámci Erasmus+ ako vysokoškolák/čka už absolvoval/a (na štúdiu a/alebo na stáži).

Počet financovaných mesiacov:
Max. 5 mesiacov
520 – 620 EUR / mesiac (v závislosti od krajiny)
Počet odpracovaných hodín:
35 – 40 h týždenne

Kedy môžem vycestovať?
po štátniciach (stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia)

Aké stáže ponúka program?
•     Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ + Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko, Srbsko
•    Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ALE prihlásiť sa musíte ešte ako študent