Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuky na stáž

Databázy na vyhľadávanie podnikov/organizácií na stáž v zahraničí

Databázy uvedené nižšie je možné využiť na vyhľadávanie podnikov/organizácií na stáž v zahraničí pre študentov alebo zamestnancov vysokých škôl.

Niektoré sú vytvorené na tento účel, iné majú rozsiahlejší záber.

Databáza vytvorená v rámci projektu ESN – Erasmus Student Network:   http://erasmusintern.org/

Iné databázy:
http://www.praxisnetwork.eu/
http://globalplacement.com/
http://www.europe-internship.com/
https://www.jobted.com

Aktuálne číslo bulletinu SAIA o stážach

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk je pravidelne uverejňované nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400).

AKTUÁLNY Bulletin SAIA si môžete prečítať/stiahnuť na:
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/