Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Erasmus+ stáž

ERASMUS+ stáž je mobilitný program určený študentom s ukončeným bakalárskym stupňom vzdelania. Absolvovanie stáže v zahraničí sa študentom uznáva ako povinná prax v 5. ročníku za 6 kreditov.

Stáže na akademický rok 2018/2019 sa začínajú realizovať od júla 2018 a prebiehajú počas akademického roku 2018/2019 až do septembra 2019.
Trvanie stáže je minimálne 2 mesiace.

Deadline na podávanie prihlášok na stáž pre študentov magisterského štúdia aj na absolventskú stáž, je 26. február 2018, do 12:00 na zahraničnom  oddelení FM UK, III. poschodie číslo dverí 337. Po tomto termíne sa prihlášky akceptovať už nebudú.

Pred podaním žiadosti na stáž si preštudujte pravidlá na stránke UK ERASMUS+ študenti STÁŽ alebo ERASMUS+ absolventi STÁŽ.

Organizáciu, kde chcete absolvovať stáž si hľadáte sami. Ponuky od organizácií ale aj agentúr, ktoré nám posielajú, pravidelne uverejňujeme na stránke Ponuky na stáž.


Ďalšie informácie a prezentácie z informačných seminárov, organizované oddelením medzinárodných vzťahov UK

Stáž na AR 2018/2019

Absolventská stáž na AR 2018/2019