Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+ stáž

ERASMUS+ stáž je mobilitný program určený študentom s ukončeným bakalárskym stupňom vzdelania. Absolvovanie stáže v zahraničí sa študentom uznáva ako povinná prax v 5. ročníku za 6 kreditov.

Stáže sa začínajú realizovať cca od júla/augusta  daného roku a prebiehajú počas akademického roku až do septembra nasledujúceho roku.
Trvanie stáže je minimálne 2 mesiace.

Termín na podávanie prihlášok na stáž 2021/2022 pre študentov je do 9. mája 2021,

Vzhľadom na mimoriadnu  situáciu s COVID 19 Vás poprosíme posielať prihlášky a prípadne aj ostatnú dokumentáciu elektronicky na email natalia.gaherovafm.uniba.sk.

alebo všetko posielajte klasickou poštou na adresu FM UK na meno:

Mgr. Natália Gahérová
Oddelenie medzinárodných vzťahov
Odbojárov 10/A
820 05 Bratislava

Po tomto termíne sa prihlášky akceptovať už nebudú a prosím v každý záujemca o stáž musí poslať prihlášku na uvedený email (vašu prihlášku musíme evidovať aj elektronicky)

Pred podaním žiadosti na stáž si preštudujte pravidlá na stránke UK ERASMUS+ študenti STÁŽ alebo ERASMUS+ absolventi STÁŽ.

Organizáciu, kde chcete absolvovať stáž si hľadáte sami. Ponuky od organizácií ale aj agentúr, ktoré nám posielajú, pravidelne uverejňujeme na stránke Ponuky na stáž.


Ďalšie informácie a prezentácie z informačných seminárov, organizované oddelením medzinárodných vzťahov UK

Stáž na AR 2018/2019

Absolventská stáž na AR 2018/2019