Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+ stáž

ERASMUS+ stáž je mobilitný program určený študentom s ukončeným bakalárskym stupňom vzdelania. Absolvovanie stáže v zahraničí sa študentom uznáva ako povinná prax v 5. ročníku za 6 kreditov.

Stáže sa začínajú realizovať od júla daného roku a prebiehajú počas akademického roku až do septembra nasledujúceho roku.
Trvanie stáže je minimálne 2 mesiace.

Termín na podávanie prihlášok na stáž 2019/2020 pre študentov magisterského štúdia ako aj na absolventskú stáž 2019/2020, je

do 30. apríla 2019, do 12:00

na zahraničnom oddelení FM UK, III. poschodie číslo dverí 337.
Po tomto termíne sa prihlášky akceptovať už nebudú.

Pred podaním žiadosti na stáž si preštudujte pravidlá na stránke UK ERASMUS+ študenti STÁŽ alebo ERASMUS+ absolventi STÁŽ.

Organizáciu, kde chcete absolvovať stáž si hľadáte sami. Ponuky od organizácií ale aj agentúr, ktoré nám posielajú, pravidelne uverejňujeme na stránke Ponuky na stáž.


Ďalšie informácie a prezentácie z informačných seminárov, organizované oddelením medzinárodných vzťahov UK

Stáž na AR 2018/2019

Absolventská stáž na AR 2018/2019