Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Magdaléna Musilová

Mgr. Magdaléna Musilová je internou doktorandkou v odbore manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Na Katedre ekonómie a financií pôsobí od roku 2016. V roku 2014 získala magisterský titul na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2016 získala magisterský titul na Fakulte managementu tejto univerzity. V roku 2013 absolvovala študijný pobyt na Právnickej fakulte Univerzity v Ľubľane v Slovinsku a v rokoch 2014 až 2016 dvojročné postgraduálne štúdium na Inštitúte medzinárodných vzťahov Karola Rybárika - Diplomatickej akadémii. 

V rámci doktorandského štúdia sa venuje otázkam trhu práce, nezamestnanosti a diskriminácii, najmä so zameraním na aktuálne dianie v Slovenskej republike. Spolupracuje na zabezpečení povinných predmetov: Ekonómia III a Medzinárodné ekonomické vzťahy. V roku 2017 získala Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK.