Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Patrícia Brestovanská

Mgr. Patrícia Brestovanská je absolventkou odboru Finančný manažment na Fakulte management UK. Vo svojom doktorandskom výskume sa zameriava na inovatívne prvky nákladového controllingu.