Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Svetlana Fabinyjová

Mgr. Svetlana Fabinyjová je absolventkou odboru Finančný manažment na Fakulte management UK. Vo svojom doktorandskom výskume sa venuje problematike účtovných a daňových zmien a ich vplyvu na malé a stredné podniky.