Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vladimir Hrček

Mgr. Vladimir Hrček je absolventom odboru Marketingový manažment na Fakulte management UK. Jeho výskumný záujem sa orientuje na ekonomiku, financovanie a manažment profesionálneho športu o svojom doktorandskom výskume sa venuje problematike financovania športu, s dôrazom na ženský futbal. Na svojom výskume spolupracuje s Universidade da Coruña v Španielsku a Wirtschaftsuniversität Wien v Rakúsku.