Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ján Smoleň

Mgr. Ján Smoleň, PhD. sa na Fakulte management UK venuje najmä výučbe finančných predmetov. Pred pôsobením na fakulte, v rozmedzí rokov 2006-2015 sa zaoberal vývojom predikčných riešení pre spoločnosti na trhu ako sú napr. EasyJet airlines (Londýn, Luton) a Slovenské elektrárne. V súčasnosti sa tiež venuje výskumu, consultingu a projektom v rámci oblastí jeho záujmu ako sú Revenue Management, investovanie a obchodovanie na finančných trhoch, analýza trhov s elektrickou energiou a predikčné modely vývoja cien komodít. Ako prezentujúci sa zúčastnil veľkého počtu konferencií, v roku 2011 absolvoval výskumný pobyt na Univerzite v Aalborgu v Dánsku a jeho dizertačná práca ohľadom využitia predikcií pre optimalizáciu procesov v spoločnosti vyrábajúcej elektrickú energiu si získala rozsiahly mediálny záujem.