Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Frédéric Delaneuville

Dr. Frédéric Delaneuville pôsobí ako vedúci Francúzskeho programu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu. Frédéric je absolventom práva a politológie na Univerzite Julesa Verna v Pikardii, na ktorej obhájil aj dizertačnú prácu venovanú územnej samospráve v Európe so zameraním na Francúzsko a vybrané štáty strednej Európy. Absolvoval taktiež postgraduálne štúdium na Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers na Univerzite v Cluny.  Krátko pôsobil aj ako referent pre univerzitnú spoluprácu na Francúzskom veľvyslanectve v Čiernej Hore a manažér projektu zameraného na prípravu informácií o podnikaní v Poľsku pre francúzskych podnikateľov. Ako vedúci Francúzskeho programu sa aktívne podieľa na rôznych aktivitách zameraných na podporu rozvoja slovensko-francúzskej univerzitnej spolupráce ako aj spoluprácu slovenských vysokých škôl a francúzskych zamestnávateľov pôsobiacich na Slovensku. V rámci svojej pedagogickej činnosti zastrešuje výučbu predmetov zameraných na európske právo, obchodné právo a regionálna politiku EÚ.