Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Jarmila Wefersová

Aktuálne pedagogické zameranie na FM UK v rámci Nemeckého programu v nemeckom jazyku v oblastiach:

  • medzinárodný manažment;
  • medzinárodné ekonomické vzťahy;
  • ekonomicko-geografické a politické reálie nemecky hovoriacich krajín;
  • hospodárska politika a podnikanie v nemecky hovoriacich krajinách.