Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Petra Milošovičová

Petra Milošovičová je na FMUK zamestnaná od r. 2007, pričom kvalifikovane vyučuje v rámci študijného odboru Medzinárodný manažment v nemeckom programe nasledujúce predmety v nemeckom jazyku: Právnická nemčina, Nemecký jazyk pre manažérov, Medzikultúrna komunikácia, Medzinárodný obchod, Obchodné rokovania a Obchodné právo.

Organizuje exkurzie súvisiace s náplňou štúdia (OSN/Viedeň, závod Volkswagen Slovakia,   a. s. /Devínska Nová Ves, Univerzita Graz, Univerzita Salzburg) a študentské konferencie FMUK „Deň Európy“ a  „Učíme sa od úspešných podnikateliek“. Spolupracuje s veľvyslanectvami Spolkovej republiky Nemecko a Rakúskej republiky, Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou v Bratislave a zabezpečuje dôležitý kontakt s hospodárskou praxou.

Svoje výskumné vedecké výsledky aktívne prezentuje na medzinárodných konferenciách doma i v zahraničí a má rozsiahlu publikačnú vedeckú činnosť.