Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Paulína Stachová

Paulína Stachová pôsobí na Katedre ekonómie a financií na pozícii docentky a zároveň tajomníčky katedry. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje makroekonómii, medzinárodnej ekonómii a medzinárodným ekonomickým vzťahom. V rámci zahraničných mobilitných programov dosiaľ prednášala na univerzitách na Cypre, v Českej republike a vo Francúzsku.

Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje dlhodobo otázkam trhu práce (najmä vývoj slovenského trhu práce) a otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov (napr. migrácia v rámci EÚ, rozvojová pomoc), ale v poslednom období aj udržateľnému rozvoju. Dosiaľ participovala po jednom na projektoch typu VEGA a KEGA, ako aj viacerých menších projektoch (napr. viacero grantov UK, medziuniverzitný projekt Akademici aktívne a prakticky, či aktuálne prebiehajúci projekt Univerzitná sieť globálneho vzdelávania).

Už niekoľko rokov je členkou Akademického senátu FMUK, ako aj Vedeckej rady FMUK. Zároveň je členkou Slovenskej ekonomickej spoločnosti.