Faculty of ManagementComenius University in Bratislava

Consultation Hours

Consultation Hours - Department of Marketing

Department of Marketing – consultation hours  - WS 2020/2021

Full-time staff

Consultation hours online

Prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Utorok: 13:30 – 14:50

Microsoft Teams

marketingfm.uniba.sk

Assoc. Prof. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.

Streda: 10:40 - 12:00

Microsoft Teams

gabriela.bartakovafm.uniba.sk

Assoc. Prof. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Utorok: 11:30 - 12:50

Microsoft Teams

katarina.gubiniovafm.uniba.sk

Assoc. Prof. PhDr. Eva Smolková, CSc.

Streda: 15:00 - 16:20

Microsoft Teams

eva.smolkovafm.uniba.sk

Assoc. Prof. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.

Štvrtok 12:00 - 13:20

Microsoft Teams

lubomira.strazovskafm.uniba.sk

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.

Piatok: 09:00 - 10:20

Microsoft Teams

lucia.vilcekovafm.uniba.sk

Mgr. František Olšavský, PhD.

Pondelok: 14:50 - 16:10

Microsoft Teams

frantisek.olsavskyfm.uniba.sk

Mgr. Martina Jantová

Streda: 16:00 - 17:20

Microsoft Teams

jantova9uniba.sk

Mgr. Lukáš Vaľko

Streda: 13:30 - 14:50

Microsoft Teams

valko29@uniba.sk